• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Västmanlands län

Projekt, uppdrag och utbildningar

Kompetensutveckling behövs under hela livet oavsett om du är anställd, arbetslös eller i studier. Studiefrämjandet är utbildningsanordnare av utbildningar och kurser ibland på uppdrag av länets kommuner, Arbetsförmedlingen eller beställda av företag och organisationer. Vi genomför även projekt. Våra projekt är alltid samhällsnyttiga och baserar sig på folkbildningens pedagogik och metoder.

Vi anpassar utbildningarna efter deltagarnas behov och inlärningsstil och följer alltid upp att utbildningen ger det resultat som förväntas. Vi har kompetenta lärare och utbildare med dokumenterad förmåga att överföra kunskaper och färdigheter. Våra utbildningar och kurser bygger alltid på folkbildningens grund med deltagarinflytande i centrum.

Vi arbetar också med nationella projekt på uppdrag av till exempel Arvsfonden, Kultur och Bildning (Region Uppsala), Uppsala kommun samt europeiska och internationella projekt.

Våra projekt syftar till att utveckla bra verksamheter för, bland andra, ungdomar, personer med funktionsnedsättning, arbetslösa, långtidssjuka och seniorer.

Pågående uppdrag och projekt

 • Konstbruket - Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som är intresserade av att arbeta med bildkonst och som har eller är berättigade till LSS-beslut. Inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet) i Uppsala kommun.

 • Litteraturcentrum i Uppsala stad och län. Litteraturcentrum syftar till att utveckla läsande och skrivande för länets invånare. Verksamheten stöds av Kulturrådet, Kultur och Bildning (Region Uppsala) och Uppsala kommun med flera anslagsgivare.
 • Föreningshuset Kontakten - Föreningshus i Gottsunda Kulturhus för alla åldrar. På uppdrag av Arbetsmarknadsnämnden och Kulturnämnden i Uppsala kommun.

 • Kompetensbevis för djurtransport - häst, får och get. För att höja säkerheten och välbefinnandet för djur som transporteras finns en förordning som i många fall kräver ett giltigt kompetensbevis för transport. Bestämmelserna gäller inom hela EU. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.
Personalfoto Uppsala Västmanland 2022
Henrik Ivansson Verksamhetschef Uppsala Västmanland
Denis Riabov
Denis Riabov Verksamhetsutvecklare internationella projekt
 • Text: Henrik Ivansson
 • Senast ändrad: 13 juni 2022