• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Samhällssnack

Att kunna samtala kring svåra ämnen som berör flera delar av våra personliga liv och vårt samhälle är viktig del i utvecklingen av oss.

Genom att öppet diskutera och utforska ämnen som kan vara känsliga eller utmanande skapas en plattform för förståelse, empati och tillväxt.   

Här är några anledningar varför det är viktigt med samtalsgrupper: 

 1. Ökad förståelse: Genom att samtala om svåra ämnen får du insikt i olika perspektiv och erfarenheter. Detta ökar din förståelse för komplexiteten/ svårigheterna i andras liv och kan bidra till att bryta ned fördomar och motstånd. 
 2. Bidrar till samhällsförändring: Genom att föra dialog kring svåra ämnen kan vi skapa medvetenhet och förändra samhällets attityder och normer. Detta kan vara en kraftfull drivkraft för social förändring och rättvisa. 
 3. En känsla av gemenskap: När människor delar sina tankar och känslor om svåra ämnen skapas en känsla av gemenskap. Detta kan leda till att du inte känner dig ensam i dina erfarenheter och att det finns andra som delar liknande utmaningar och du får en djupare koppling till andra. 
 4. Personlig tillväxt: Att konfrontera svåra ämnen tvingar oss att reflektera över våra egna åsikter och värderingar. Det kan vara en möjlighet för dig till personlig utveckling och självinsikt när du utmanas att omvärdera eller fördjupa ditt synsätt. Att dela sina känslor och erfarenheter kan minska känslan av ensamhet och isolering. 
 5. Hjälper att hantera problem: Svåra ämnen är ofta förknippade med utmaningar och problem. Genom att prata om dem öppet och konstruktivt kan vi gemensamt identifiera lösningar och arbeta mot förbättringar.  

Genom att möjliggöra ömsesidig förståelse och stöd kan vi tillsammans skapa en miljö där människor känner sig hörda, sedda, respekterade och samtidigt bidrar vi till att stärka demokratin i vårat samhälle. 

Gängsnack 

Under 3 träffar pratar vi om vilka metoder gängen använder för att rekrytera barn, vad gängen vill att barnen ska göra och hur vi kan prata med våra med våra barn och ungdomar om kriminalitet och andra svåra ämnen.

Kommande cirklar

17/4 Gängsnack - mammor pratar om gängkriminalitet

18/4 Gängsnack - Pappor pratar om gängkriminalitet

Kommande föreläsningar

6/5 Tillsammans skapar vi trygghet för våra barn!

 

Veronica Araya Verksamhetsutvecklare Samhälle & Mångfald