• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Fortbildning och utveckling för ledare, grupper och föreningar

Har din grupp eller förening samarbete med Studiefrämjandet Stockholm Gotland? Vi erbjuder kurser och workshops så att ni kan utveckla ledarskapet och föreningen. Nästan alltid kostnadsfritt, som ett mervärde till er!

Grundläggande CirkelledarUtbildning, GCU

Obligatorisk introduktion/ledarutbildning för dig som ska vara ledare för verksamhet med Studiefrämjandet. Vi går igenom allt du behöver veta om oss och du får kunskap om ditt uppdrag som ledare. Vi kallar det GCU, Grundläggande Cirkelledarutbildning, och du får den direkt av din kontaktperson.

Fördjupande ledarutbildningar

Som cirkel- och kursledare får du kostnadsfritt delta i Studiefrämjandets ledarutbildningar. Under inspirerande träffar utvecklar du ditt ledarskap, genom att du lär dig mer om hur människor och grupper fungerar och kommunicerar. Vi blandar teori med praktiska övningar och har fokus på samtal, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Folkbildning och grupputveckling - fördjupande ledarutbildning (tidigare L1)

Fokus på din roll som ledare och folkbildningens syn på lärande, grupputveckling och kommunikation.

2+4/9 - Ledarutbildning Grund, digitala kvällsträffar

20/10 - Ledarutbildning Grund, Torpet/Finntorp

4+6/11 - Ledarutbildning Grund, digitala kvällsträffar

Kommunikation och feedback - fördjupande ledarutbildning (tidigare L2)

12/10 - Kommunikation & feedback, Tensta Träff

16/11 - Kommunikation & feedback, Torpet/Finntorp

Konflikthantering och det personliga ledarskapet - fördjupande ledarutbildning (tidigare L3)

5/10 - Konflikthantering & det personliga ledarskapet, Torpet/Finntorp

Workshops & föreläsningar

Starta studiecirkel

En workshop i två delar där ni får handledning då ni planerar träffarna och skriver studieplanen för studiecirkeln ni vill genomföra.

16+19/9 - Starta studiecirkel, Pipen/Kungsholmen

4+7/11 - Starta studiecirkel, Pipen/Kungsholmen

13+15/1 - Starta studiecirkel, Pipen/Kungsholmen

Första hjälpen och HLR

Hjärt- lungräddning, första hjälpen utifrån L-ABCDE, vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.

23/9 - Hjärt-lungräddning, Torpet/Finntorp

24/9 - Första hjälpen inkl. HLR, Torpet/Finntorp

16/10 - Första hjälpn inkl. HLR, Tensta Träff

16/10 - Första hjälpen inkl. HLR, Visby/Gotland

20/11 - Första hjälpen inkl. HLR, Tensta Träff

Inkludering och delaktighet

Pedagogiska verktyg och strategier för bättre inkludering.

26/11 - Tillgängliga aktiviteter och utbildningar - fokus NPF, digital kvällsträff

Övriga kostnadsfria workshops:

Sök på #workshopstockholm via vårt kurssök

 

Föreningsutveckling

Vi har kurserna för nybörjaren och den mer föreningsvane. Du får alltid träffa personer från andra föreningar och utbyta erfarenheter.

Grundläggande föreningskunskap/Styrelseutbildning

Du får lära dig mer om stadgar, styrelsens roller, årsmötets funktion, föreningsspråket, möten och protokoll, beslut, avtal och regler.

28/10 - Föreningskunskap/styrelseutbildning, Pipen/Kungsholmen

Valberedningsutbildning

Vi går igenom valberedningens uppdrag och arbete. Upplägg under verksamhetsåret, lämpliga kandidater m.m.

21/11 - Valberedningsutbildning, Pipen/Kungsholmen

 

Saknar du någon kurs eller workshop? Kontakta oss!

Lovisa Palmblad Verksamhetsutvecklare Ledar- och föreningsutveckling