• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Rapporten - Alla de här drömmarna

Hur upplever unga i Ålidhem och Ersboda utvecklingen i stadsdelarna och i Umeå i stort? Vad kan deras berättelser bidra med vad gäller hur segregationens orsaker och effekter förstås, och i att ta fram strategier för att motverka den? Det är utifrån den frågeställningen som rapporten: "Alla de här drömmarna" tagit form.

Rapporten "Alla de här drömmarna" ger röst åt personer som drabbas av segregationens negativa konsekvenser, samtidigt som den belyser segregation som ett problem för hela staden, snarare än för ett visst område eller vissa grupper av människor.

"Vi har velat lyfta segregation som ett problem orsakat av politiska beslut och prioriteringar, och något som i grunden handlar om fördelning av resurser och tillgång till grundläggande rättigheter. För de unga som intervjuats för rapporten handlar det om att växa upp och mötas av låga förväntningar, rasism och utestängning, och om känslan av att behöva kämpa 100 gånger hårdare än någon från ett annat område för att nå sina drömmar", säger Tilia Birkne, Studieorganisatör på Studiefrämjandet. 

Läs hela rapporten här: Rapporten: Alla de här drömmarna

Rapporten har blivit till genom ett projekt som har drivits av Studiefrämjandet Västerbotten, Ersboda folkets hus, Rädda barnen, RF:SISU Västerbotten och föreningen For the culture. Projektet har finansierats av Delegationen mot segregation, DELMOS.

Rapportens framsida (ovan bild) är ett konstverk som heter "Faces of Ålidhem" och konstnären är själv Ålidhemsbo och heter Stephanie Boateng. 

Vid frågor: