• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Grundutbildning fisketillsyn Kronobergs län

Fiskare håller i en fisk

Grundutbildning fisketillsyn Kronobergs län

För dig som ska bli fisketillsynsperson

Intresserad av fiskevård och fiske?

 

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsynsperson kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsynspersonen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsynspersonen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynspersonen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsynsperson
För att bli fisketillsynsperson måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsynsperson får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynpersonens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning.
Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.
Förordnandet utfärdas av länsstyrelsen i där du är bosatt.

 

Vi träffas vid tre tillfällen med start tisdagen den 23 aprildärefter träffas vi den 30 april och den 7 maj. Samtliga tillfällen startar 18:00 och samtliga träffar är obligatoriska för utbildningen. 

 

 

Kontakt

Mikael Ekstrand
Verksamhetsutvecklare natur
mikael.ekstrand@studieframjandet.se
072-350 02 54

För dig som ska bli fisketillsynsperson

Anmäl dig

Intresserad av fiskevård och fiske?

 

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsynsperson kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsynspersonen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsynspersonen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynspersonen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsynsperson
För att bli fisketillsynsperson måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsynsperson får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynpersonens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning.
Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.
Förordnandet utfärdas av länsstyrelsen i där du är bosatt.

 

Vi träffas vid tre tillfällen med start tisdagen den 23 aprildärefter träffas vi den 30 april och den 7 maj. Samtliga tillfällen startar 18:00 och samtliga träffar är obligatoriska för utbildningen. 

 

 

Kontakt

Micke Ekstrand
Mikael Ekstrand Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Kronobergs län