• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Tusen och 1 art

Välkommen till studiecirkeln där vi kommer reflektera över utmaningar och möjligheter för vår biologiska mångfald. Gemensamt lär vi känna 8 rödlistade arter och deras livsmiljöer samt varför de är hotade och på så vis kopplingar till biologisk mångfald. Vi utgår från Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art.

Cirkelns innehåll:

Cirkeln handlar både om naturvetenskap och om filosofi kring människans plats på jorden. Vi håller också utrymme för diskussionerna om hur vi hittar en bra balans mellan mänskliga behov och andra arters behov. Vi stöttar varandra i att hitta våra egna möjligheter för konkret handling för dessa arter och deras livsmiljöer, men också för biologiska mångfalden och för hållbarhet i stort. 

Vi kommer följa ett upplägg för studiecirkeln som Naturskyddsföreningen tagit fram tillsammans med bokens författare och Studiefrämjandet. Det kommer alltså finnas ett tydligt upplägg för cirkeln som vi följer och vi läser boken var och en mellan träffarna.

Du är välkommen oavsett om du följer takten boken läses i eller om du inte kan vara med vid varje träff. Det viktigaste är att du tar med dig en nyfikenhet på att utforska biologisk mångfald, vår roll i den som människor och en vilja att lära av och med andra i cirkelformat.

Litteratur:

Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art.

Välkommen med din anmälan!

 

 

Kontakt

Manuela de Gouveia
Verksamhetsutvecklare
manuela.degouveia@studieframjandet.se
08-555 352 40

Välkommen till studiecirkeln där vi kommer reflektera över utmaningar och möjligheter för vår biologiska mångfald. Gemensamt lär vi känna 8 rödlistade arter och deras livsmiljöer samt varför de är hotade och på så vis kopplingar till biologisk mångfald. Vi utgår från Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art.

Anmäl dig

Cirkelns innehåll:

Cirkeln handlar både om naturvetenskap och om filosofi kring människans plats på jorden. Vi håller också utrymme för diskussionerna om hur vi hittar en bra balans mellan mänskliga behov och andra arters behov. Vi stöttar varandra i att hitta våra egna möjligheter för konkret handling för dessa arter och deras livsmiljöer, men också för biologiska mångfalden och för hållbarhet i stort. 

Vi kommer följa ett upplägg för studiecirkeln som Naturskyddsföreningen tagit fram tillsammans med bokens författare och Studiefrämjandet. Det kommer alltså finnas ett tydligt upplägg för cirkeln som vi följer och vi läser boken var och en mellan träffarna.

Du är välkommen oavsett om du följer takten boken läses i eller om du inte kan vara med vid varje träff. Det viktigaste är att du tar med dig en nyfikenhet på att utforska biologisk mångfald, vår roll i den som människor och en vilja att lära av och med andra i cirkelformat.

Litteratur:

Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art.

Välkommen med din anmälan!

 

 

Kontakt

Manuela de Gouveia Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Naturvård i Gotlands län