• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Lär dig förstå hur allt i naturen hänger ihop när det gäller arter och ekosystem.

Naturen är skiftande och varje enskild skog är unik. Alla platser kräver därför sin speciella vård och skötsel för att bevaras och utvecklas.

Praktisk naturvård kan exempelvis innebära beteshållning, att anlägga dammar, att sätta upp fågelholkar eller att restaurera vattendrag.

Målen med naturvård kan vara levande sjöar och vattendrag. Eller att växt- och djurlivet ska vara så rikt som möjligt. Att skydda värdefulla naturområden och arter ger oss och framtida generationer en bättre miljö.

Starta en studiecirkel eller gå en kurs i naturvård hos oss. Vi anordnar mycket av vår verksamhet tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Starta en studiecirkel!

Lär dig tillsammans med andra genom att starta en studiecirkel hos Studiefrämjandet.

Beskriv verksamheten i din studiecirkel: