• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Slybekämpning i Komperskulla

Träd i en skog.

Slybekämpning i Komperskulla

Vi kommer att rensa invid och i ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området.

Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Genom att slå och hålla ängsmark öppen bidrar vi till att behålla den biologiska mångfalden på slåtterängarna. Anders Lindoff berättar om vikten att sköta om ängarna kontinuerligt för att bibehålla slåtterängens biologiska mångfald. Nu på hösten när ängen börjar gå i vila är det dags för slybekämpning. att vi får lära oss att slå med lie får vi lära oss mer om de arter som finns på ängen. 

Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut.

Vi bjuder på grillat och dricka.
                 
Plats: Samåkning från Olofströms bussterminal 8.45 för samåkning.

Kontakt: Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706-48 67 14

Välkommen!
                       

Kontakt

Rosita Andersson
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Ronneby
rosita.andersson@studieframjandet.se
073-071 43 30

Vi kommer att rensa invid och i ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området.

Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Genom att slå och hålla ängsmark öppen bidrar vi till att behålla den biologiska mångfalden på slåtterängarna. Anders Lindoff berättar om vikten att sköta om ängarna kontinuerligt för att bibehålla slåtterängens biologiska mångfald. Nu på hösten när ängen börjar gå i vila är det dags för slybekämpning. att vi får lära oss att slå med lie får vi lära oss mer om de arter som finns på ängen. 

Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut.

Vi bjuder på grillat och dricka.
                 
Plats: Samåkning från Olofströms bussterminal 8.45 för samåkning.

Kontakt: Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706-48 67 14

Välkommen!
                       

Kontakt

Rosita Andersson Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Naturvård i Blekinge län