• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

NF Khamn: Slåtter i Härnäs

Slåtter för ängsflorans bevarande - Dags för slåtter på föreningens lilla äng i Härnäs, intill Mörrumsån.

Första året som vi började sköta ängen på sluttningen av torrbacken var 1991 med röjning och fagning. Vi hade kontaktat Sydkraft som var markägare och fått klartecken till att återuppta skötseln av den gamla slåtterängen. Området hade börjat buska igen och de rara växterna som fanns där hade mer eller mindre försvunnit. På 80-talet blommade bl.a. nattviol, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, darrgräs, blåklockor, ängsvädd, tistlar och kärrspira på ängen.

Efter några års skötsel så kom blomningen i gång igen. Efter att området blev en del av Kärringahejans naturreservat så har länsstyrelsen slagit hela maden. Naturskyddsföreningen sköter fagningen och slåtter av hårdvallsängen och länsstyrelsen står för slåttern av maden.

Genom slåttern hjälps vi åt att upprätthålla ängsfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängarna inte ska växa igen och därmed förlora den allt ovanligare ängsfloran.

Ta gärna med egen lie eller räfsa. Sekatör kan också vara bra att ha till hands.

Efter slåttern bjuder föreningen på grillad korv. Ta med egen dricka.

Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 18:00
Meddela gärna om du kommer till: Kontaktperson/Guide Christine Johansson tel. 076-781 96 41

Välkomna!

 

Kontakt

Rosita Andersson
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Ronneby
rosita.andersson@studieframjandet.se
073-071 43 30

Slåtter för ängsflorans bevarande - Dags för slåtter på föreningens lilla äng i Härnäs, intill Mörrumsån.

Första året som vi började sköta ängen på sluttningen av torrbacken var 1991 med röjning och fagning. Vi hade kontaktat Sydkraft som var markägare och fått klartecken till att återuppta skötseln av den gamla slåtterängen. Området hade börjat buska igen och de rara växterna som fanns där hade mer eller mindre försvunnit. På 80-talet blommade bl.a. nattviol, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, darrgräs, blåklockor, ängsvädd, tistlar och kärrspira på ängen.

Efter några års skötsel så kom blomningen i gång igen. Efter att området blev en del av Kärringahejans naturreservat så har länsstyrelsen slagit hela maden. Naturskyddsföreningen sköter fagningen och slåtter av hårdvallsängen och länsstyrelsen står för slåttern av maden.

Genom slåttern hjälps vi åt att upprätthålla ängsfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängarna inte ska växa igen och därmed förlora den allt ovanligare ängsfloran.

Ta gärna med egen lie eller räfsa. Sekatör kan också vara bra att ha till hands.

Efter slåttern bjuder föreningen på grillad korv. Ta med egen dricka.

Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 18:00
Meddela gärna om du kommer till: Kontaktperson/Guide Christine Johansson tel. 076-781 96 41

Välkomna!

 

Kontakt

Rosita Andersson Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Naturvård i Blekinge län