• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Innehållet riktas mot Södermanlands län

Innehållet riktas mot Södermanlands län

Älskade barn - Södermanland

Träffa andra föräldrar för att prata om hur det är att leva med barn i Sverige. Älskade barn är Studiefrämjandets studiematerial för föräldrar i ett nytt land.

I en studiecirkel för Älskade barn får du som förälder diskutera små och stora vardagsfrågor. Det kan handlar om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar. 

Älskade barn finns i hela landet, och är framför allt för dig som har barn mellan 0 och 18 år. I studiecirkeln träffas ni föräldrar i små grupper och använder folkbildningens metodik. Alla deltar på lika villkor, utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Studiematerialet för Älskade barn är baserat på FN:s barnkonvention. Frågeställningarna i studiecirklarna finns översatta till somaliska och arabiska. 

Utöver de sex studiecirklarna för föräldrar i ett nytt land, har vi ytterligare tre cirklar som vänder sig direkt till asylsökande. Frågeställningarna i dessa studiecirklar är översatta till dari, tigrinja, arabiska och engelska.

Vi har också tre fördjupningscirklar som handlar om att vänta och föda barn i Sverige. Där pratar vi också om barn med särskilda behov samt hur vi i Sverige ser på flickor och pojkar.  

Hör av dig till oss för att delta i Älskade barn!

Älskade barn - kurser, studiecirklar & evenemang

Starta en studiecirkel!

Lär dig tillsammans med andra genom att starta en studiecirkel hos Studiefrämjandet.

Beskriv verksamheten i din studiecirkel: