• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Älskade barn - föräldracirklar

330 000 barn upp till 14 år är födda utomlands eller har föräldrar födda utanför Sverige. Och varje dag anländer nya barnfamiljer från jordens alla hörn. Nu storsatsar Studiefrämjandet på studiecirklar med föräldrar som är nya i Sverige. (Ur Cirkeln nr 3 2014)

– Föräldrarna har efterfrågat det här, säger Karin Ekermann på Studiefrämjandet, som leder arbetet med Älskade barn.

Att det finns behov av att diskutera föräldrafrågor är inte särskilt underligt.
– Föräldrar i ett nytt land står inför en massa utmaningar. En del i den nya kulturen kan vara okänt och det kan saknas trygghet i vardagen. Det kan gälla barnomsorg, skola, sjukvård och andra saker som är självklara för den som bott här hela livet. Älskade barn omfattar sex studiecirklar om vardera tre träffar, där varje cirkel har ett tema. Föräldrarna kan välja den eller de cirklar som passar dem bäst. Till varje område finns bildkort med frågor. Den som leder cirkeln har stöd av en handledning. Det ska vara enkelt att komma igång. Inga pekpinnar Den som bläddrar i materialet hittar mest frågor – och inte så många svar. Det är en medveten tanke.

– Vi har verkligen inte velat komma med pekpinnar, men däremot ställer vi frågor kring kontroversiella ämnen. Det är samtalen som är det viktiga, säger Karin Ekermann. Kanske gäller det framför allt frågor som rör tonårstiden. För det är då det kan börja knaka i fogarna ordentligt i familjerna.

– Barnen växer upp och börjar leva sitt eget liv, och influeras av normer och värderingar som kan gå på tvärs med föräldrarnas.
Det här gäller verkligen inte bara familjer i ett nytt land, men i dessa familjer kan kulturkrockarna bli mer tydliga. Att träffa andra föräldrar i samma situation kan vara första steget att hitta fram till lösningar.

Vad har varit svårast med att ta fram materialet?

– Oj, du anar inte hur mycket vi har funderat för att hamna rätt. Vi har verkligen vägt ord och bilder. Många har bidragit. Vad hoppas du att materialet ska bidra till?

– Jag tror att vi möjliggör för människor att diskutera viktiga vardagsfrågor. Tanken är att föräldrar ska kunna delta, utan att det behöver vara ett krisläge i familjen.

Hitta nyckelpersoner

En knäckfråga är hur man ska nå föräldrarna. Att annonsera eller sätta upp lappar i centrum räcker inte. Personliga kontakter och uppsökande arbete måste till. Erfarenheterna från tidigare föräldrasatsningar är att det är en fördel att gå via etniska föreningar. Att hitta nyckelpersoner är viktigt för att skapa förtroende.
–Vi ordnar inspirationsföreläsningar och utbildar våra anställda i Studiefrämjandet. De personer som ska leda cirklarna får också utbildning. Karin Ekermann hoppas att Älskade barn ska leda till samarbeten. Frivilligorganisationer som Röda Korset och Rädda Barnen är tv. möjliga partners. Hon tror att många kommuner kan vara intresserade av att stödja verksamheten.

– Vi som studieförbund har ett stort kontaktnät och större möjligheter än kanske någon annan att nå ut. Vi vill sprida materialet över hela Sverige för vi vet att behovet är stort.

Intresserad av materialet?

Kontakta Studiefrämjandet där du bor för mer information.

DET HÄR ÄR ÄLSKADE BARN

Materialet lotsar deltagarna fram i samtalen – med frågor, bilder och tips på filmer och läsning. Varje träff har ett tema. Här är upplägget för de sex studiecirklarna:

CIRKEL 1: BARNEN OCH VI

 1. Barns behov
 2. Familj i Sverige
 3. Barns rättigheter

CIRKEL 2: BARN I FAMILJEN

 1. Växa upp i Sverige
 2. Leva tillsammans
 3. Flera språk – blandspråk

CIRKEL 3: BARNS VARDAG

 1. Barnomsorg 0–6 år
 2. Grundskolan 6–12 år
 3. Fritiden

CIRKEL 4: TONÅRING I FAMILJEN

 1. Växa upp i Sverige
 2. Leva tillsammans
 3. Dubbla liv – blandliv

CIRKEL 5: TONÅRINGENS VARDAG

 1. Högstadiet och gymnasiet
 2. Fritiden
 3. Framtiden

CIRKEL 6: NORMER OCH VÄRDERINGAR

 1. Att må bra
 2. Heder och skam
 3. Bryta mot lagen

ÄLSKADE BARN PÅ SOMALISKA

Många somaliska föreningar runt om i landet har visat intresse för föräldrautbildningar. Det har lett till att Älskade barn nu översatts till somaliska.

Älskade barn är skrivet av Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap. Erfarenheter från Studiefrämjandet Stockholms projekt Samordnat föräldrastöd i Järva har tagits tillvara. Här har över 2 000 personer de senaste två åren deltagit i föräldracirklar och föreläsningar. Projektet har letts av Abdibashir Hirsiguled och Sonia Sherefay. En annan viktig inspirationskälla för Älskade barn är FN:s Barnkonvention. Älskade barn är uppbyggt kring ett antal lösa kort med samtalsfrågor och illustrationer av Eva Thimgren.

Läs mer om Älskade barn hos Studiefrämjandet!

Ur Cirkeln nr 3 2014.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 3 juli 2020