• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Adoption – anhörigutbildning på distans (intresseanmälan)

Hand som tar tag i munk

Adoption – anhörigutbildning på distans (intresseanmälan)

Att vara anhörig till någon som blir förälder via adoption är en stor omställning för adoptivföräldern/adoptivföräldrarna men även för anhöriga. Barnet har ofta flera separationer bakom sig vilket påverkar anknytning till föräldrarna.

Kursen är tänkt för att öka kunskapen kring adoption och få en större förståelse för vad adoptivföräldrarna har gått igenom för att få sitt barn, men även vad som kan väntas i framtiden. 
Men även för att ni som anhöriga ska få en förståelse för varför föräldrarna sätter vissa gränser gentemot nya människor som barnet möter. Och även hur ni som anhöriga kan finnas med som stöd och hjälp och främja en god anknytning till barnet.

 

Kursens upplägg

kursen kommer bestå av olika ämnen med diskussioner och olika frågeställningar. Det kommer finnas möjligheter till frågor och kursen kan delvis formas efter vad deltagarna önskar. Utbildningen kommer även att bestå av en kortare hemuppgift som diskuteras i grupp på en av träffarna.

Kursen kommer att hållas under 4 tillfällen. Vi möts via internetplattformen ZOOM.

Kostnad:775kr/person

Kursens olika delar

 • Vad innebär en adoption?
 • Varför adoption?
 • Adoptionsprocessen - de olika stegen
 • Barnets första tid i livet
 • Stöd till adoptivföräldrarna
 • Hemma som familj
 • Anknytning

Kursledare

Petra Söderberg. Förskollärare i grunden, blivande socionom med en pågående masterexamen inom socialt arbete. Utbildare för den obligatoriska föräldrautbildningen ”Föräldraskap genom adoption” för de blivande adoptivföräldrarna. Har egen erfarenhet av både adopterade och biologiska barn.


 

Kontakt

Linda Holmström
Verksamhetsutvecklare allmänna kurser, djur, natur & miljö
Umeå
linda.holmstrom@studieframjandet.se
090-70 68 10

Att vara anhörig till någon som blir förälder via adoption är en stor omställning för adoptivföräldern/adoptivföräldrarna men även för anhöriga. Barnet har ofta flera separationer bakom sig vilket påverkar anknytning till föräldrarna.

Anmäl dig

Kursen är tänkt för att öka kunskapen kring adoption och få en större förståelse för vad adoptivföräldrarna har gått igenom för att få sitt barn, men även vad som kan väntas i framtiden. 
Men även för att ni som anhöriga ska få en förståelse för varför föräldrarna sätter vissa gränser gentemot nya människor som barnet möter. Och även hur ni som anhöriga kan finnas med som stöd och hjälp och främja en god anknytning till barnet.

 

Kursens upplägg

kursen kommer bestå av olika ämnen med diskussioner och olika frågeställningar. Det kommer finnas möjligheter till frågor och kursen kan delvis formas efter vad deltagarna önskar. Utbildningen kommer även att bestå av en kortare hemuppgift som diskuteras i grupp på en av träffarna.

Kursen kommer att hållas under 4 tillfällen. Vi möts via internetplattformen ZOOM.

Kostnad:775kr/person

Kursens olika delar

 • Vad innebär en adoption?
 • Varför adoption?
 • Adoptionsprocessen - de olika stegen
 • Barnets första tid i livet
 • Stöd till adoptivföräldrarna
 • Hemma som familj
 • Anknytning

Kursledare

Petra Söderberg. Förskollärare i grunden, blivande socionom med en pågående masterexamen inom socialt arbete. Utbildare för den obligatoriska föräldrautbildningen ”Föräldraskap genom adoption” för de blivande adoptivföräldrarna. Har egen erfarenhet av både adopterade och biologiska barn.


 

Kontakt

Personalbilder
Linda Holmström Verksamhetsutvecklare allmänna kurser, djur, natur & miljö

Liknande kurser inom Adoption i Västerbottens län