• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Värmlands län

Kulturverkstans kurser

Presentation av de kurser vi erbjuder varje termin i Kulturverkstan.

 

Babyrytmik -
För föräldrar med barn från 3 månader

ca 8 ggr, 45 min, ca 700:- (kan anpassas inom gruppen)

Som nybliven förälder öppnar sig en helt ny värld. Man ser på saker och ting med helt nya ögon. Man vill ta vara på tiden. Njuta av den och använda den på bästa sätt.
I vår Babyrytmik vill vi ge dig och din baby en gemensam upplevelse. Att uppleva musik, rytm och rörelse tillsammans med dig och i din närhet ger babyn massor av positiva sinnesintryck.
I Babyrytmik är texten och sången inte det viktigaste, men genom att sjunga för ditt barn och ge ditt barn en musikupplevelse, kan du på ett naturligt sätt föra in musiken i barnets liv.
 
Ingen sångröst? Lugn, din baby tycker att din sångröst är vackrast i världen.
 
Anmälan och mer information
Vi startar kurser efter behov, kontakta oss gärna när du är intresserad av att delta i en grupp. Är ni en grupp föräldrar, en BVC-föräldragrupp eller kompisgrupp, ta gärna kontakt med oss för uppstart av en ny grupp.

MiniMusik -
För föräldrar med barn 1-3 år

12 ggr, 45 min, 950:-

I våra MiniMusik-grupper vill vi ge dig och ditt barn en gemensam upplevelse.
Att uppleva musik, rytm och rörelse tillsammans med dig och i din närhet ger barnet massor av sinnesintryck. Genom att delta i denna kurs, kan du på ett naturligt sätt föra in musiken i barnets liv.
I MiniMusik-grupperna är barnen olika åldrar och vi anpassar lektionen efter de barn vi har. Texter och skönsång är inte det viktigaste, men genom sånger, ramsor och rörelse vill vi ge ditt barn en rolig upplevelse och skapa en gemenskap i gruppen.
Vi tar också fram våra rytminstrument och låter barnen prova på dessa.

För dig som vill bli påmind om våra vanligaste barnsånger är denna grupp perfekt.
Vi blandar både nya och gamla sånger.

Pyttedans och Musik & Rörelse, 3-6 år

12 ggr, 45 min, 1200:-

Från födda 3 år kan man välja om man vill vara med i Musik & Rörelse, PytteDans eller både och.
Barnen delas in i grupper efter ålder och i varje grupp finns plats för ca 8-12 barn.
Vår verksamhet är välplanerad och ska ge möjlighet till att en utveckling sker från termin till termin. I den här åldern har barnen glädje av och ett stort behov av rörelse, vilket är en stor del i hela vårt pedagogiska synsätt.
 
Musik & Rörelse
Musik & Rörelse är en mycket bred verksamhet. Pedagogerna planerar gemensamt och använder sig av en musiksaga som förblir den röda tråden genom terminen.
Vi berättar och ritar till, på ett inspirerande sätt och använder sång, rörelse, ramsor och spel på rytminstrument. Med hjälp av musiken kan vi utveckla barnens musikalitet, fantasi, koncentration, lyssnarförmåga, känsla för nyanser och inte minst träna samspelet med andra.
 
Kombinationen av musik och rörelse ger oändliga möjligheter att utveckla hela barnet.
Det viktigaste av allt är dock att ge barnen en positiv upplevelse och gemenskap i gruppen.
 
PytteDans
Genom att dansa som älvor, stampa som troll, vara stela som en robot eller studsa som en boll tränar vi koordination, rytm, styrka, balans m.m. Dansen är en välplanerad och strukturerad gruppverksamhet som ska ses som en hjälp i barnets hela utveckling.
Vi leker fram rörelser till olika typer av musik och lockar barnen att på så sätt att använda sin kropp! Genom dansen kan vi ge barnen en ökad kroppsmedvetenhet och ökad insikt om sina rörelsemöjligheter. Det allra viktigaste är dock att locka fram barnets rörelse- och dansglädje.

Det skall vara kul att röra sig och kul att använda kroppen!

MiniMusikal, 6-7 år

12 ggr, 45 min, 1300:-

Från och med den termin man börjar i förskoleklass kan man gå i någon av våra MiniMusikalgrupper. Denna verksamhet är mycket bred och är en förberedelse inför nästa steg, som är Musikal.
Vi sjunger, dansar och agerar. Vi gör samarbetsövningar, dramaövningar och leker roliga lekar.
 
Det viktigaste i de här grupperna är att upptäcka att det är kul att agera och förhoppningsvis får barnen hjälp att våga stå inför en grupp.
 
I slutet av vårterminen visar vi upp några delar av det vi har gjort.

Musikal, 7-14 år

12 ggr, 75 min, 1400:-

Verksamheten vänder sig till alla som vill sjunga, dansa, agera och som gillar att uppträda.
Vi delar upp Musikalgrupperna i åldersgrupper, men man kan börja från ca 7 års ålder.
Vi jobbar med allt detta för att i slutet av terminen kunna visa upp en färdig föreställning.
 
Vi lägger tonvikten vid att ha roligt under vägen dit. Det är inte så viktigt att man är duktig, utan att man utifrån sina förutsättningar gör sitt bästa.
Musikalen skrivs under terminens gång och anpassas efter gruppen.
Koreografier och musikval arbetas fram för att passa den aktuella musikalen.

Pop, visa och barnmusik - allt är tillåtet! Självklart sjunger vi allt själva.

Musikal, 15-20 år

Kamratcirkel, självgående eller med stöd av Kulturverkstan och Studiefrämjandet.

För ungdomar mellan 15-20 år, som tidigare gått Musikal hos Kulturverkstan eller som aldrig provat, finns möjligheten att starta en egen kamratstudiecirkel och få hjälp och stöd längs vägen av Kulturverkstans pedagoger.
Om ni är några deltagare från en tidigare Musikalgrupp eller helt nya på området men alltid drömt om att sjunga och dansa och få arbeta med Musikal - kontakta oss, så hjälper vi er att komma igång.

Ni kan starta en studiecirkel tillsammans och få både pedagogiskt stöd samt stöd i att bygga upp er musikal.
Lokal ingår och ni kan använda både Kulturverkstans lokaler alternativt andra lokaler hos Studiefrämjandet.

SeniorMusikal, 55+

ca 6 ggr, 90 min, 495:-

Drömmer du om att sjunga, dansa och få jobba med uttryck och energi?
Det här är kursen för dig som är ledig på förmiddagarna och som vill ha ett riktigt "vitaminpiller".
Vi tror att alla kan sjunga och dansa bara vi anpassar materialet efter den grupp vi för tillfället leder. Kanske har du sjungit i kör men vill prova på att använda din kropp lite mera? Kanske har du använt din kropp, men inte din röst? Kanske har du längtat men inte vågat? Till oss är alla så välkomna!
 
Vi gör övningar som tränar upp din kreativitet, koordination, kroppsmedvetenhet och din musikalitet. Vi gör små enkla koreografier där vi gärna använder oss av rekvisita, och vi sjunger allt från pop till visa.
Att vi valt att kalla kursen för en Musikalkurs, beror på att vi använder oss av precis de "ingredienser" som  finns med i en musikal.
Hittar vi bara en ide och en röd tråd så kommer vi tillsammans kunna skapa en alldeles egen unik musikal. Resultatet är dock inte viktigt, utan det viktiga är att vi har kul tillsammans.
Som sagt - detta skall vara veckans vitaminpiller!