• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Inkludera flera - fokus neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Naturguidning på gång

Inkludera flera - fokus neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Målet är att du som ledare efter fortbildningen har fått en grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska strategier samt en ökad medvetenhet kring förhållningssätt och bemötande. Förståelse för och ökad förmåga att hantera svåra beteenden. 

I ditt ledarskap möter du troligtvis regelbundet deltagare som har en eller flera diagnoser. Du möter också deltagare som behöver stöd men som inte fått en diagnos. Så när du läser formuleringen deltagare med NPF så inkluderar det även de deltagare som behöver stöd, oavsett om de har fått en diagnos eller inte.  

I denna fortbildning kommer du en övergripande och generell kunskap kring vad NPF är och de pedagogiska utmaningar NPF kan medföra. Men i mötet med deltagarna är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till miljön och omgivningens förhållningssätt. Den kunskapen kan sedan hjälpa dig i din planering av undervisningen. Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om NPF kan öka möjligheterna att forma en tillgänglig verksamhet för alla.  

OBS! Torpet är våra djurtillåtna lokaler. Här vistas hundar regelbundet och ibland även andra pälsdjur. Passar alltså inte dig som är allergisk.

Pris: 1000 kr/person.
Kostnadsfritt för dig som tillhör en grupp eller förening som har aktivt samarbete med Studiefrämjandet Stockholm Gotland.

Kontakt

Lovisa Palmblad
Verksamhetsutvecklare Ledar- och föreningsutveckling
Nacka
lovisa.palmblad@studieframjandet.se
08-555 352 78

Målet är att du som ledare efter fortbildningen har fått en grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska strategier samt en ökad medvetenhet kring förhållningssätt och bemötande. Förståelse för och ökad förmåga att hantera svåra beteenden. 

Anmäl dig

I ditt ledarskap möter du troligtvis regelbundet deltagare som har en eller flera diagnoser. Du möter också deltagare som behöver stöd men som inte fått en diagnos. Så när du läser formuleringen deltagare med NPF så inkluderar det även de deltagare som behöver stöd, oavsett om de har fått en diagnos eller inte.  

I denna fortbildning kommer du en övergripande och generell kunskap kring vad NPF är och de pedagogiska utmaningar NPF kan medföra. Men i mötet med deltagarna är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till miljön och omgivningens förhållningssätt. Den kunskapen kan sedan hjälpa dig i din planering av undervisningen. Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om NPF kan öka möjligheterna att forma en tillgänglig verksamhet för alla.  

OBS! Torpet är våra djurtillåtna lokaler. Här vistas hundar regelbundet och ibland även andra pälsdjur. Passar alltså inte dig som är allergisk.

Pris: 1000 kr/person.
Kostnadsfritt för dig som tillhör en grupp eller förening som har aktivt samarbete med Studiefrämjandet Stockholm Gotland.

Kontakt

Lovisa Palmblad Verksamhetsutvecklare Ledar- och föreningsutveckling

Liknande kurser inom Ledarutveckling i Stockholms län