• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Projektet Kvinnokraft

Projektet Kvinnokraft har kartlagt och erbjudit 250 kvinnor att delta i motiverande och stödjande aktiviteter. Av de kvinnor som deltagit saknar 71% avlutad grundskola varav 25% har mindre än tre års studier.

Vi har genom workshops och studiecirklar visat vägar till jobb och studier, erbjudit datakurser och gruppträffar inom hälsa med fokus på covid-19 och vaccinering, matchat deltagare mot ett lokalt framtaget mentorskapsprogram och mot föreningsaktiviteter genom staden.
Projektet har också erbjudit förstärkt samhällsvägledning och lots genom stadsdelsmammor. Projektet har inte haft som mål att matcha mot jobb och studier men att visa tillgängliga vägar.
Vi är dock mycket glada att det vid projektavslut är 23% som kommit i arbete och 22% som har påbörjat en vidareutbildning efter SFI.

Studiefrämjandet har haft en stor roll i det här fina arbetet, vi har gett kvinnor en möjlighet att uttrycka sina drömmar för framtiden och visat dem vägen till att deras drömmar börjar blir verklighet, vi har genomfört 27 studiecirklar på teman och studier, arbete och hälsa.
Vi har genomfört mer än 8 ledarintroduktioner för olika cirkelledare som hållit cirklar.
Många ledare och deltagare gick vidare i olika cirklar i Studiefrämjandet eller i Älskade barn-utbildning. Vi har också jobbat med föreningar som jag själv kontaktat och hänvisat kvinnorna till, samt samarbetat med inkludering genom föreningsliv.

- Berättat av Fadwa på Studiefrämjandet.