• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vill du lära dig hantera stressande reaktioner i sociala situationer?

Unga personer sitter utomhus i naturen

Vill du lära dig hantera stressande reaktioner i sociala situationer?

Vill du i stället för att oroa dig utveckla din förmåga att delta och kunna vara koncentrerad på det som händer i situationen? Då är du välkommen till en kurs där vi tillsammans går genom hur man kan förstå och vägleda dig själv på konstruktiva sätt utan att oron och farhågorna tar över.

Under 8 tillfällen går vi genom en självhjälpsbok om hur social ångest fungerar och på vilka sätt man kan både i tanke och handling minska dess störande inverkan. Förutom skriftligt material som vi går genom ett avsnitt i taget samtalar vi om hur denna kunskap och råd kan tillämpas i praktiken, både före och under sociala situationer. Tanken är att mellan träffarna praktisera avsnitt som vi studerar just då och diskutera på kommande träff vilka erfarenheter man gjort. På kursen vill vi tillämpa icke värderande förhållningssätt både mot oss själva och andra eftersom det främjar vars och ens möjlighet att utvecklas på så sätt som passar en själv.

Startdatum: 3 oktober
Tid: 16.15-18.00
Tillfällen: 8 torsdagar
Ålder: 16-21 år
Kursledare: Mariana Grabos, socionom, leg.psykoterapeut, handledare KBT och relationellt  förhållningssätt. Seija Hiltunen, beteendevetare fil mag inom arbetsliv och hälsa, leg.psykoterapeut, handledare i KBT.
Material: Självhjälpsbok Social fobi - effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi (Furmark, T, Holmström, A, Sparthan, E, Carlbring, P, Andersson, G. (Liber, 2 upplagan). Bekostas av deltagare 400 kr. Studiefrämjandet köper in boken till kursstart och fakturerar deltagare med 400 kr.
Övrigt: Har du några frågor så smsa Marianan 070-6336189 eller Seija 070-1732709.

  

 

Kontakt

Zandra Grandin
Verksamhetsutvecklare
Strängnäs
zandra.grandin@studieframjandet.se
0152-65 05 56

Vill du i stället för att oroa dig utveckla din förmåga att delta och kunna vara koncentrerad på det som händer i situationen? Då är du välkommen till en kurs där vi tillsammans går genom hur man kan förstå och vägleda dig själv på konstruktiva sätt utan att oron och farhågorna tar över.

Anmäl dig

Under 8 tillfällen går vi genom en självhjälpsbok om hur social ångest fungerar och på vilka sätt man kan både i tanke och handling minska dess störande inverkan. Förutom skriftligt material som vi går genom ett avsnitt i taget samtalar vi om hur denna kunskap och råd kan tillämpas i praktiken, både före och under sociala situationer. Tanken är att mellan träffarna praktisera avsnitt som vi studerar just då och diskutera på kommande träff vilka erfarenheter man gjort. På kursen vill vi tillämpa icke värderande förhållningssätt både mot oss själva och andra eftersom det främjar vars och ens möjlighet att utvecklas på så sätt som passar en själv.

Startdatum: 3 oktober
Tid: 16.15-18.00
Tillfällen: 8 torsdagar
Ålder: 16-21 år
Kursledare: Mariana Grabos, socionom, leg.psykoterapeut, handledare KBT och relationellt  förhållningssätt. Seija Hiltunen, beteendevetare fil mag inom arbetsliv och hälsa, leg.psykoterapeut, handledare i KBT.
Material: Självhjälpsbok Social fobi - effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi (Furmark, T, Holmström, A, Sparthan, E, Carlbring, P, Andersson, G. (Liber, 2 upplagan). Bekostas av deltagare 400 kr. Studiefrämjandet köper in boken till kursstart och fakturerar deltagare med 400 kr.
Övrigt: Har du några frågor så smsa Marianan 070-6336189 eller Seija 070-1732709.

  

 

Kontakt

Zandra Grandin Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Hälsa för kropp & själ i Södermanlands län