• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Permanent Agriculture - Två dagar om jord

Bild på mylla i händer

Permanent Agriculture - Två dagar om jord

En kurs om den jord vi odlar i och hur vi förvaltar och föräldrar den så att den kan fortsätta vara grunden för vår tillvaro. Projektet Permanent Agriculture består av fyra delkurser om att bli en självförsörjande och oberoende odlare och tillsammans skapa en frisk och resilient jord.

Under kursen lär vi oss om en frisk jords beskaffenhet och dess mikroliv. Vi pratar om jordens samverkan med svampar och mykorrhizan och hur jorden ”växer till sig” så att kommande generationer också ges förutsättningar att leva. Vi visar på kompostens betydelse, där en balanserad kompost ökar inlagringen av kol varje år. Vi går igenom växtföljder och täckning av jorden och visar att ett ekologiskt kretsloppsjordbruk är det långsiktigt hållbara. Vi tittar närmare på biokolets egenskaper och långsiktiga effekter i skapandet av ”den svarta jorden – Terra Preta”, ett rykande aktuellt ämne både i stadsplanering och ekologisk odling.

Vi lär oss också mer om hur jord bildas och om samverkan mellan det som växer i och ovanför markytan och de djupare jordskikten. Du får också baskunskaper om en hållbar användning av vattenresurserna, framtagande av eget frö och grunden för ett resilient ekosystem, både i den lilla trädgården och i det större jordbrukslandskapet.

Teoretiska inslag varvas med fältvandring, praktiskt arbete med att lägga en kompost och diskussioner.

Två dagar om jord är en del i projektet Permanent Agriculture på Lagnö bo. Under projektåret fördjupar vi oss i odlingens grunder och i arbetet med att skapa en frisk jord - i dubbel bemärkelse.

Kursledare: Raymond Wigg, Raija Pihlajamaa och Artur Granstedt
Kursavgift: 1 500 kronor. Du kan dela upp betalningen på tre månader om du vill.

Totalt består projektet av fyra kurser:
Två dagar om frö, 23 mars och 5 oktober
Två dagar om jord, 27 april och 26 oktober
Två dagar om vatten, 8-9 juni
Två dagar om permakultur, 12-13 oktober

Du kan delta i bara någon eller några av kurserna. Men om du anmäler sig till alla fyra kurserna får du rabatt. Avgiften blir då totalt 4000 kronor.
Lunch, fika och kvällsbio på Lagnö Studio ingår i kursavgiften. Möjlighet till övernattning under helgkurserna finns.

Projektet genomförs i samverkan med Studiefrämjandet, Trosa kommun/Odla Vardagsmaten, Naturskyddsföreningen Trosabygden, Föreningen Sesam, LONA (Länsstyrelsen)

#permanentagriculture #vårenskurser2024

Foto:

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Katrineholm
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

En kurs om den jord vi odlar i och hur vi förvaltar och föräldrar den så att den kan fortsätta vara grunden för vår tillvaro. Projektet Permanent Agriculture består av fyra delkurser om att bli en självförsörjande och oberoende odlare och tillsammans skapa en frisk och resilient jord.

Ställ dig på väntlistan

Under kursen lär vi oss om en frisk jords beskaffenhet och dess mikroliv. Vi pratar om jordens samverkan med svampar och mykorrhizan och hur jorden ”växer till sig” så att kommande generationer också ges förutsättningar att leva. Vi visar på kompostens betydelse, där en balanserad kompost ökar inlagringen av kol varje år. Vi går igenom växtföljder och täckning av jorden och visar att ett ekologiskt kretsloppsjordbruk är det långsiktigt hållbara. Vi tittar närmare på biokolets egenskaper och långsiktiga effekter i skapandet av ”den svarta jorden – Terra Preta”, ett rykande aktuellt ämne både i stadsplanering och ekologisk odling.

Vi lär oss också mer om hur jord bildas och om samverkan mellan det som växer i och ovanför markytan och de djupare jordskikten. Du får också baskunskaper om en hållbar användning av vattenresurserna, framtagande av eget frö och grunden för ett resilient ekosystem, både i den lilla trädgården och i det större jordbrukslandskapet.

Teoretiska inslag varvas med fältvandring, praktiskt arbete med att lägga en kompost och diskussioner.

Två dagar om jord är en del i projektet Permanent Agriculture på Lagnö bo. Under projektåret fördjupar vi oss i odlingens grunder och i arbetet med att skapa en frisk jord - i dubbel bemärkelse.

Kursledare: Raymond Wigg, Raija Pihlajamaa och Artur Granstedt
Kursavgift: 1 500 kronor. Du kan dela upp betalningen på tre månader om du vill.

Totalt består projektet av fyra kurser:
Två dagar om frö, 23 mars och 5 oktober
Två dagar om jord, 27 april och 26 oktober
Två dagar om vatten, 8-9 juni
Två dagar om permakultur, 12-13 oktober

Du kan delta i bara någon eller några av kurserna. Men om du anmäler sig till alla fyra kurserna får du rabatt. Avgiften blir då totalt 4000 kronor.
Lunch, fika och kvällsbio på Lagnö Studio ingår i kursavgiften. Möjlighet till övernattning under helgkurserna finns.

Projektet genomförs i samverkan med Studiefrämjandet, Trosa kommun/Odla Vardagsmaten, Naturskyddsföreningen Trosabygden, Föreningen Sesam, LONA (Länsstyrelsen)

#permanentagriculture #vårenskurser2024

Foto:

Kontakt

Lena Wistrand
Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Odling i Södermanlands län