• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

INTRESSEANMÄLAN: Kurs i permakulturdesign

Besök i konstnären Kerstin Sundbaum trädgård i Hällekis

INTRESSEANMÄLAN: Kurs i permakulturdesign

Permakultur är en designmetodik som strävar efter att skapa hållbara och självförsörjande ekosystem genom att efterlikna naturliga mönster och processer. Genom att integrera olika element som växter, djur och människor skapas harmoniska och produktiva miljöer som främjar biologisk mångfald och resurseffektivitet.

Kursupplägg: 
- Vad är Permakultur - konceptet, historia och rörelsen. Utbildningssystemet inom Permakulturrörelsen. Innehållet och arrangemang av denna kurs. Lite om klimatförändringar.
- Permakultur etik - 3 principer. Gaya-teorin. En övning relaterad till principen "Fair Share".
- PK design principer - 1-6 med exempel och diskussion. Kompostering, vattenrening, jordförbättring och Terra preta. 
- PK design principer - 7-12 med exempel och diskussion. Förnybar energi, biodiversitet, skogsträdgård, mönster i naturen för olika ändamål.
- Studiebesök: titta på objekt relaterade till kompostering, jordförbättring, åtgärder för biodiversitet och/eller vattenrening.
- Analyser och kartor - översikt. Hur rita en illustrationsplan / situationsplan.
- Vision för en egen PK trädgård: Allmänna och individuella mål. En individuell övning med att skriva ned ens vision och mål.
- PK analys av en plats: sektorer och zoner. Hur detta kan tillämpas på ens design.
- PK tillämpning: Mål, funktioner och element på ens egen trädgård/ gård. Hur detta kan tillämpas på ens egen design.
- Rita på din egen design.
 
Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs. 
 
Antal deltagare
10-15 personer.
 
Bra att veta
Din kallelse/faktura skickas till dig cirka en vecka före kursstart. 
10 deltagare behövs för att kursen ska kunna starta.  
 
 
Ledare - Emiilia Krohn Olausson
Emiilia avslutade sina studier som landskapsarkitekt på SLU Alnarp år 2002 och har arbetat som landskapsarkitekt bl a på Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och Skogsstyrelsen, inom projekt rörande landskapsvård och naturvård. Hon har haft en egen trädgård att sköta om sedan en kolonistuga i Malmö på 1990-talet, och har även lång erfarenhet inom naturmarksskötsel i Skåne. Sedan 2012 är hon en certifierad permakulturlärare och gett tiotals kurser i permakultur på sin gård i Lövestad i Sjöbo.
 
Emiilia driver Bhumis gård som är ett mindre ekologiskt lantbruk i Sjöbo-trakten, inspirerat av permakulturdesign och fokuserat på självhushållning, etisk djurhållning och trädgårdsodlingar av bl a örter och bär. Gården drivs m h a unga voluntärer från hela världen, som kommer för att ta del av den kunskap och erfarenhet som gården erbjuder. Emiilia driver gården sedan 2017 och ger kontinuerligt kurser i permakulturdesign till volontärerna. 
 
Har du frågor om kursen eller tillgänglighet är du välkommen att höra av dig till sigrid.magnusdotter@studieframjandet.se  

Permakultur är en designmetodik som strävar efter att skapa hållbara och självförsörjande ekosystem genom att efterlikna naturliga mönster och processer. Genom att integrera olika element som växter, djur och människor skapas harmoniska och produktiva miljöer som främjar biologisk mångfald och resurseffektivitet.

Intresseanmälan

Kursupplägg: 
- Vad är Permakultur - konceptet, historia och rörelsen. Utbildningssystemet inom Permakulturrörelsen. Innehållet och arrangemang av denna kurs. Lite om klimatförändringar.
- Permakultur etik - 3 principer. Gaya-teorin. En övning relaterad till principen "Fair Share".
- PK design principer - 1-6 med exempel och diskussion. Kompostering, vattenrening, jordförbättring och Terra preta. 
- PK design principer - 7-12 med exempel och diskussion. Förnybar energi, biodiversitet, skogsträdgård, mönster i naturen för olika ändamål.
- Studiebesök: titta på objekt relaterade till kompostering, jordförbättring, åtgärder för biodiversitet och/eller vattenrening.
- Analyser och kartor - översikt. Hur rita en illustrationsplan / situationsplan.
- Vision för en egen PK trädgård: Allmänna och individuella mål. En individuell övning med att skriva ned ens vision och mål.
- PK analys av en plats: sektorer och zoner. Hur detta kan tillämpas på ens design.
- PK tillämpning: Mål, funktioner och element på ens egen trädgård/ gård. Hur detta kan tillämpas på ens egen design.
- Rita på din egen design.
 
Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs. 
 
Antal deltagare
10-15 personer.
 
Bra att veta
Din kallelse/faktura skickas till dig cirka en vecka före kursstart. 
10 deltagare behövs för att kursen ska kunna starta.  
 
 
Ledare - Emiilia Krohn Olausson
Emiilia avslutade sina studier som landskapsarkitekt på SLU Alnarp år 2002 och har arbetat som landskapsarkitekt bl a på Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och Skogsstyrelsen, inom projekt rörande landskapsvård och naturvård. Hon har haft en egen trädgård att sköta om sedan en kolonistuga i Malmö på 1990-talet, och har även lång erfarenhet inom naturmarksskötsel i Skåne. Sedan 2012 är hon en certifierad permakulturlärare och gett tiotals kurser i permakultur på sin gård i Lövestad i Sjöbo.
 
Emiilia driver Bhumis gård som är ett mindre ekologiskt lantbruk i Sjöbo-trakten, inspirerat av permakulturdesign och fokuserat på självhushållning, etisk djurhållning och trädgårdsodlingar av bl a örter och bär. Gården drivs m h a unga voluntärer från hela världen, som kommer för att ta del av den kunskap och erfarenhet som gården erbjuder. Emiilia driver gården sedan 2017 och ger kontinuerligt kurser i permakulturdesign till volontärerna. 
 
Har du frågor om kursen eller tillgänglighet är du välkommen att höra av dig till sigrid.magnusdotter@studieframjandet.se  

Liknande kurser inom Mat, hem & trädgård i Skåne län