• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Grattis till din blivande äng

Du har fått en påse med ängsblandning utan gräs. Blommor som våra livsnödvändiga pollinerare älskar. Här kommer planeringstips.

Din påse innehåller frön till Klätt, Färgkulla, Stor blåklocka, Blåklint, Rödklint, Backnejlika, Brudbröd, Gulmåra, Äkta johannesört, Åkervädd,  Sommarfibbla, Prästkrage, Tjärblomster, Myskmalva, Kornvallmo, Svartkämpar, Rödkämpar och Rödblära.

Sådd
Det är ett- och fleråriga arter som trivs på torr till normalfuktig jord.
Bästa tidpunkt för sådd är augusti-september, för södra delarna av landet fungerar även oktober. En tidig vårsådd i april-maj går också bra, men vid sådd under försommar krävs oftast bevattning om det blir torrt under sommaren.

Bäst är att så på bar jord utan gräs. Sådden av ängsfrö lyckas bäst om marken inte är för näringsrik.

Fröna kommer från Pratensis.

Och stort tack för att du sår överlevnad för våra hotade pollinerare! I Sverige är minst en fjärdedel av de 300 arterna av humlor, vildbin och andra pollinerare hotade. Vi behöver våra pollinerare, våra matbutiker skulle bli tomma utan pollinerare, eftersom 75 procent av den mat vi äter kräver att pollineringen fungerar.

Länge leve den biologiska mångfalden!