• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Rikare trädgård – ny satsning på att gynna biologisk mångfald

"Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården, samlat på samma plats" – så beskrivs projektet Rikare trädgård. Det är ett nytt, flerårigt samarbete mellan naturorganisationer och odlingsföreningar med målet att visa hur enkelt och viktigt det är att skapa en rikare trädgård och att samla all denna information på samma plats.

Studiefrämjandet är en av de organisationer som samarbetar kring projektet Rikare Trädgård. Få saker är så angelägna att arbeta med som biologisk mångfald och Studiefrämjandet är glada över att så många organisationer slutit sig samman för att bidra till en bättre värld.  

Rikare Trädgård - saxat ur pressmeddelandet från den 16 juni: 

Rikare trädgård har som mål att nå ut med information till och inspirera alla med trädgård att ta hänsyn till våra inhemska växter och djur. Syftet är att visa hur enkelt det är att skapa en rikare trädgård och hur mycket det ger tillbaka både till trädgårdsägaren och allt som odlas. 

En central del i projektet är webbplatsen Rikaretradgard.se – en samlingsplats med artiklar, guider och tips om exempelvis hur du lockar fjärilar, skapar en rik balkongodling, anlägger en äng, gynnar myggätande fladdermöss eller guide till vilka växter som lockar pollinatörer. Materialet utökas fortlöpande de kommande åren och det kommer även lanseras flera kampanjer för att uppmärksamma specifika insatser och arter. 

– Mångfald i naturen och en rikare trädgård kan göra en nästan ofattbart stor skillnad både för livet nära inpå oss och för klimatet i stort. Prova till exempel att inte klippa gräset på en ynka kvadratmeter och jämför sedan antalet arter efter några veckor med hur många som fanns där innan. Jag tror många blir förvånade över skillnaden. Jag är övertygad om att vi måste våga lära oss mer om odling och därigenom om hur naturen fungerar för att förstå hur vi människor påverkar livet på jorden, säger Jessica Lyon, grundare av Odlings-tv och en av projektets samarbetspartners.

Med i projektet är också Fritidsodlingens Riksorganisation med sina 20 medlemsorganisationer, Sveriges Entomologiska Förening, Studiefrämjandet, Natursidan.se, Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige, samt nära kontakt med Wild About Gardens som jobbat med frågorna sedan 2007 i Storbritannien.

– Många arter i Sverige och globalt hotas idag av att deras livsmiljöer delas upp i mindre och mindre arealer och att avståndet mellan bra livsmiljöer blir för långt för att arterna skall kunna sprida sig. Svenska trädgårdar har en enorm potential att skapa gröna korridorer mellan dessa livsmiljöer. Lek med tanken att var tionde trädgård i Sverige skulle ha en liten damm – det skulle ha stor betydelse för antalet barnkammare till grodor. Lägg till en rishög som en god övervintringsplats och att odla växter som gynnar ett rikt insektsliv så är buffén för grodorna dukad. De kan till exempel hjälpa till med att äta trädgårdens sniglar, säger Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige.

Tio enkla tips för att skapa en rikare trädgård

 • Se till att djur har tillgång till vatten i en damm eller fågelbad
 • Häng upp holkar åt fåglar och fladdermöss
 • Klipp delar av gräset max 2 ggr/år
 • Använd varken bekämpningsmedel eller konstgödsel
 • Sätt upp insektshotell
 • Skapa en kompost för trädgårdsavfall
 • Bevara stora träd
 • Gör i ordning högar med ris eller stenar
 • Skapa en sandbädd åt vildbin
 • Odla olika växter åt pollinatörer som blommar från tidig vår till sen höst

Rikare trädgård har fått stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

– Förlusten av biologisk mångfald minskar ekosystemens resiliens och försämrar naturens förmåga att utföra ekosystemtjänster vilket påverkar även oss människor. Helt vanliga villaträdgårdar kan spela en viktig roll att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden. Vi är därför stolta över att ge stöd till Fritidsodlingens Riksorganisation för att inspirera och vägleda allmänheten att i sina trädgårdar aktivt skapa förutsättningar för större biologisk mångfald, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Om Rikare trädgård

Vid lanseringen är Rikare trädgård ett samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation, Sveriges Entomologiska Förening, Biologiska Mångfaldens Dag-initiativet, Natursidan.se, Odlings-TV, Studiefrämjandet och nära kontakt med Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år. Framöver kommer fler samarbeten med andra organisationer inledas för att ytterligare kunna sprida expertkunskaper om hur trädgårdar och odlingar kan gynna naturen.

Mer information om Rikare trädgård finns på www.rikaretradgard.se

Fritidsodlingens Riksorganisation består av 20 organisationer med tillsammans över 70 000 medlemmar. Exempelvis Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, Sällskapet Trädgårdsamatörerna och Förbundet Organisk Biologisk Odling. De ger även ut flera medlemstidningar med tiotusentals prenumeranter (Hemträdgården (33 000 i upplaga), Koloniträdgården (26 000), TrädgårdsAmatören (7 000)). 

Natursidan.se har sedan starten 2013 publicerat över 6000 nyheter, intervjuer, guider, recensioner, reserapporter och mycket annat. I dagsläget besöks Natursidan.se av över 100 000 unika personer varje månad och över 32 000 personer följer oss på Facebook.

Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige har utsetts till Årets miljöhjälte (Rebecka Le Moine 2018) och gick till final i svenska FN:s tävling i kategorin “bästa engagemang”. Målet med dagen är att uppmärksamma den biologiska mångfalden. Initiativet startades 2017 och har på två år blivit en av Sveriges största naturhögtider med över 350 aktiviteter runt om i landet.

Sveriges Entomologiska Förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. 13 föreningar är medlemmar i SEF. En av SEFs uppgifter är att ge ut Entomologisk Tidskrift och Yrfän, föreningen skall också stimulera intresset för entomologi i Sverige. SEF arrangerar internationella och nationella möten t.ex. det årliga svenska entomologmötet i anslutning till årsstämman. SEF har vidare som en viktig uppgift att bevaka entomologiska naturvårdsfrågor.

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Odlings-TV är Nordens första och största oberoende digitala odlings- och trädgårdskanal. Den startade 2014 och det har hunnit bli över 1000 filmer på Youtube och i sociala medier och de har över 4 miljoner visningar sammanlagt. I filmerna ges information och inspiration till hållbar odling med budskapet att alla kan odla, oavsett om det sker i en trädgård, balkonglåda eller ett fönster. Jessica Lyon syns även regelbundet i Aftonbladet TV och verkar även som moderator och föreläsare inom odling/trädgård.

Kontaktpersoner 

Porträttbild
Jonas Kofod Organisationsstrateg
Porträtt av Anders Wigren.
Anders Wigren Utvecklingsledare Natur & Friluftsliv
Porträttbild
Åsa Wrenfelt Kommunikatör