• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
 • Start
 • Extra årsmöte Studiefrämjandet Mitt

Extra årsmöte Studiefrämjandet Mitt

Studiefrämjandet Mitt kallar lokala och regionala medlemsorganisationer inom avdelning Mitts verksamhetsområde (Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna) samt styrelse, valberedning och revisorer till extra årsmöte.

Tid: Torsdagen den 26 januari kl. 18:00

Plats: Digitalt via Teams.

Årsmöteshandlingar och anslutningslänk sänds ut till anmälda ombud via mejl.

Rösträtt enligt bilaga (§ 7 i stadgan)

Anmälan till årsmötet med uppgifter om namn, adress,  telefon och vilken medlemsorganisation man är ombud för görs till: sylvia.gutierrez@studieframjandet.se senast den 19 januari.

Extra årsmöte kallas till för att genomföra personval till Studiefrämjandet Mitts valberedning.

Ärenden vid extra avdelningsårsmötet

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för årsmötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på årsmötet

7. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

8. Fastställande av föredragningslista

9. Val av valberedning och sammankallande i denna enligt § 21

10. Årsmötet avslutas

Bilaga rösträtt

 • Text: Fredrik Thimeradh
 • Senast ändrad: 27 december 2022