• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Blekinge län

Killar för förändring - var med och påverka i din kommun!

Identifierar du dig som kille och vill vara med och skapa förändring i din kommun? Vill du göra din röst hörd i samhället? Var med i studiecirkeln Killar för förändring!

Genom studiecirkeln Killar för förändring vill vi ta vara på ungas förändringskraft i samhället. Vi vill lyfta ungas röster och engagemang för att skapa ett bättre samhälle på allas villkor. Som avslutning på studiecirkeln kommer därför lokala politiker och beslutsfattare i kommunen att bjudas in till ett dialogmöte där unga får vara med och påverka beslut som rör dem.   

Studiecirkeln Killar för förändring är en del av projektet Unga mot extremism. Projektet ägs av ungdomsorganisationen Flamman socialt förebyggande centrum och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge är en aktiv samarbetspart. Unga mot extremism är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att öka ungas inkludering och inflytande i samhället. Tillsammans med killar och unga män mellan 13 och 25 år vill vi skapa ett tryggt rum som ger utrymme att diskutera och utbyta erfarenheter kring teman som machokultur, identitets-skapande, psykisk hälsa, orättvisor i samhället och hur vi kan skapa en positiv förändring hos oss själva och i samhället i stort. 

Under treårsperioden 2020–2023 kommer vi genomföra studiecirkeln Killar för förändring på 10 orter i Skåne och Blekinge. Se nedan för aktuella studiecirklar. 

Studiecirklar- Killar för förändring

Har du några frågor kring studiecirkeln Killar för förändring eller om projektet? Hör av dig till isis.wiken@studieframjandet.se 

Unga mot extremism drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum i samverkan med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Länsstyrelsen Skåne, psykolog Alyas Karmani och föreläsare/utbildare Marco Vega. Uppföljning och utvärdering sker med hjälp av forskare från Risk and Crisis Research Centre på Mittuniversitet. Verksamheten finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden. 

Isis Wikén Projektledare
 • Text: Carita Lott
 • Senast ändrad: 21 december 2021