• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Svenska i naturen

Detta är en studieplan med ledarhandledning för studiecirklar med nyanlända. Studieplanen utgår ifrån att deltagarna lär sig svenska ute i naturen.

Ladda ned studieplanen

Svenska i naturen

Studieförbunden har sedan hösten 2015 haft ett betydelsefullt uppdrag. Vi startar studiecirklar med asylsökande för att de ska få möjlighet att bli bekanta med det svenska språket och samhället - redan under deras väntan på eventuellt uppehållstillstånd.

Engagemanget från allmänheten, liksom från Studiefrämjandets samarbets- och medlemsorganisationer har varit stort. Det finns en vilja att göra något handfast, inte bara skänka bidrag till insamlingsorganisationer. Men behovet av ledare som kan leda studiecirklar med asylsökande är fortfarande stort i dag.

Studiematerialet Svenska i naturen är en del av detta arbete. Genom att lära sig svenska i naturen tillsammans med andra ökar asylsökande inte bara sina ordförråd, de lär sig också om skillnaderna och likheterna mellan den svenska naturen och naturen i sina hemländer. Samtidigt får de kontakt med föreningslivet.

I studiecirkeln får cirkelledare och cirkeldeltagare samtidigt lära känna varandra, lära med och av varandra och ha roligt tillsammans. I en grupp där det är svårt att kommunicera via språk hittar deltagarna annat som de har gemensamt: att vara utomhus, ha picknick, promenera, eller att hitta en växt eller djur som även finns i hemlandet.

Syftet med den här studieplanen är att sänka tröskeln för personer som är intresserade av att vara cirkelledare. Materialet har tagits fram av Nynäshamns Naturskola i samarbete med Studiefrämjandet. Tanken är att bland andra Studiefrämjandets medlemsorganisationer runt om i Sverige ska kunna använda materialet.

Studieplanen ger förslag på cirkelns upplägg och går även in på vad som är viktigt att tänka på som ledare för en cirkel med asylsökande. Studiecirkeln består av tre träffar som är tre studietimmar var. Övningar och aktiviteter, som främst genomförs utomhus, beskrivs detaljerat i materialet. Syftet är att de ska vara ett stöd för cirkelledare, särskilt för de som inte är vana att leda grupper utomhus.