• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Blekinge län

Våra projekt

I Skåne och Blekinge bedriver vi många olika projekt tillsammans med externa samarbetspartners som föreningar, kommuner och andra organisationer. Här är en sammanställning av dessa projekt.

Projekt

 • Stadsdelsmammor
 • Klimat 2 st
 • Romskt
 • TIA
 • Vilja våga dansa/Malmö
 • Lyckas i skolan
 • Bjuvs kommun
 • Ronneby
 • Sommarpaviljongen
 • Obos jubel

Studiefrämjandet stärker kvinnor i utsatta områden

Under 2023 ansökte Stadsdelsmammor, med stöd från Studiefrämjandet, om projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten för att stärka flickors och kvinnors organisering i socioekonomiskt utsatta områden. Projektet beviljades och genomförs under 2024/2025. Projektet kommer främst fokusera på tre områden: stärka Stadsdelsmammor som förening, utbilda och engagera kvinnor i stadsdelarna samt att ordna aktiviteter för boende i de berörda områdena.

Organiseringen som Stadsdelsmammor startades som ett EU-projekt av Helsingborgs stad 2014 och har inspirerats av ett tyskt koncept vars avsikt är att stötta och utbilda utrikesfödda kvinnor som vill ta sig in på arbetsmarknaden samt bryta isolering och utanförskap. Efter avslutat projekt beslutade Stadsdelsmammorna sig för att skapa en egen förening. Med stöd av bland annat Studiefrämjandet bildade Stadsdelsmammorna våren 2022 en ideell förening, Stadsdelsmammor-HBG. Tillsammans jobbar vi för att stärka föreningen och kvinnorna i Helsingborg.

Vill du veta mer om projektet eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till olivia.malmqvist@studieframjandet.se 

Stärka romska identiteten

Under 2022–2024 har Studiefrämjandet med stöd av Folkbildningsrådet bedrivit projekt för att stärka den romska identiteten. Projekten genomförs i samarbete med bland annat Malmö romska idécenter. I projekten har det bland annat genomförts studiecirklar, föreläsningar, kulturaktiviteter och en studieresa till Polen.

Vill du veta mer om projektet eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till claudia.rebeggiani@studieframjandet.se 

Studiefrämjandet bidrar till omställning i Helsingborg

Vill du vara med och bidra till ett klimatneutalt Helsingborg? Under det kommande året kommer Studiefrämjandet Skåne-Blekinge erbjuda kompetensutveckling inom klimatfrågan till samarbetspartners, medlemsorganisationer och individer. Håll ögonen öppna för många spännande utbildningar och aktiviteter inom klimatområdet!

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge har fått beviljat projektmedel från Klimatfonden i Helsingborg för att mellan juni 2024 och juli 2025 genomföra utbildningar om omställning som ger allmänheten i Helsingborg praktiska verktyg för att genomföra konkreta klimatinitiativ. Inom projektet kommer Studiefrämjandet även erbjuda medlemsorganisationer och samarbetspartners i Helsingborg kompetensutveckling inom klimatfrågan. Helsingborgs kommun har en tydlig vision om klimatneutralitet till 2030 och som en del av arbetet med detta har Studiefrämjandet fått finansiering för att stödja föreningslivet att minska sin klimatpåverkan.

Vill du veta mer om projektet eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till sigrid.magnusdotter@studieframjandet.se 

Klimatsmart konsert

I projektet ska Studiefrämjandet utbilda ungdomar i åldrarna 16–25 år i klimatsmart arrangörskap. Ungdomarna ska sedan arrangera en klimatsmart konsert i staden.

Vill du veta mer om projektet eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till maria.malkert@studieframjandet.se

Tidiga insatser för asylsökande i Blekinge

Under 2023–2025 bedriver Studiefrämjandet projekt med stöd från Länsstyrelsen för att stötta asylsökande i Blekinge. Insatserna fokuserar både på språk, rättigheter och kunskaper om svenska samhället, såsom hälsofrämjandet aktiviteter och friluftsaktiviteter tillsammans med olika föreningar i trakten.

Vill du veta mer om projektet eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till sabina.bico@studieframjandet.se 

Projekt tillsammans med kommuner med fokus på nyanlända

Studiefrämjandet samarbetar med exempelvis Bjuvs och Ronneby kommun i projekt som riktar sig till nyanlända. Vi erbjuder studiecirklar i föräldraskap, kunskaper om det svenska samhället och hälsofrämjande aktiviteter.

Vill du veta mer om projekten eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till olivia.malmqvist@studieframjandet.se

Lyckas i skolan

Studiefrämjandet har tillsammans med Socialförvaltningen i Helsingborg samarbetat inom ramen för Arvsfonds projektet ”Familjen läser”. Familjen läser startades för att påverka den rådande ojämlikheten inom skolan, där hälften av de ungdomar vars föräldrar inte har studerat på gymnasiet, själva går miste om gymnasiet. Det är viktigt att förändra eftersom ungas resultat i skolan är starkt förknippat med flera centrala skydds- respektive riskfaktorer. Studiefrämjandet och Socialförvaltningen i Helsingborg har tillsammans tagit fram materialet ”Lyckas i skolan” och genomfört studiecirklar med föräldrar för att ökar deras kunskap om hur skolan fungerar och hur de kan stötta sina barn i skolan på bästa sätt.

Vill du veta mer om projekten eller har frågor? Tveka inte att höra av dig till olivia.malmqvist@studieframjandet.se

Olivia Malmqvist Teamchef Samhälle
 • Text: Carita Lott
 • Senast ändrad: 3 juli 2024