• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Skörda regnvatten

Lär dig hur regnvatten kan skördas, lagras, distribueras, användas och infiltreras.

Tillsammans med vår medlemsorganisation Koloniträdgårdsförbundet har vi tagit fram studieplanen Skörda regnvatten som förbereder din trädgård för torka. 

Ladda ned studieplanen

Skörda regnvatten

Vad kan du om att skörda regnvatten?

Att skörda regnvatten har blivit ett fenomen som fler och fler börjar tänka på i dessa tider, då vatten inte alltid är en självklarhet. Tanken med denna studieplan är att inspirera och vägleda dig till att tänka på vad just du kan göra för att skapa en hållbar trädgård, med inte alltför stora medel.

I studiecirkeln får vi lära oss hur regnvatten kan skördas, lagras, distribueras, användas och infiltreras. Hur var det förr och hur kan vi idag lära oss hur vi kan göra klimatsmarta val i trädgården.

Studieplanen tar upp nya odlingsmetoder, goda exempel ute i landet, ger en mängd tips på material samt ger dig möjlighet att reflektera kring hur vi kan förhålla oss till klimatförändringarna.

Att skörda regnvatten är studiecirkeln för dig som vill inspireras till att förena nytta med nöje och därmed också skapa mer hållbara trädgårdar och en mer hållbar värld. Helt enkelt för dig som vill agera klimathjälte lokalt i din egen trädgård.

Studiecirkelns upplägg

Studiecirkeln är planerad till fem träffar.

 • Träff 1: Bakgrund och utgångsläge
 • Träff 2: Skörda, lagra, transportera och infiltrera
 • Träff 3: Klimatsmarta val i trädgården
 • Träff 4: Växtval, jord och "nya" odlingsmetoder
 • Träff 5: Sammanfattning och framåtblickande

Vikten av vatten

Vatten är förutsättningen för det mesta här på jorden. Vatten är, eller har i alla fall varit, en självklarhet för många människor, inte minst för oss i Sverige. Vi öppnar kranen och friskt vatten flödar. Vi duschar och spolar våra toaletter och vi ställer spridaren på timmeslånga vattningar i trädgården. I genomsnitt använder vi cirka 160 liter vatten per person och dag till tvätt, toalett, matlagning och dryck.

Några exempel på hur mycket vatten som går åt:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • En familj på fyra personer som borstar tänderna under rinnande vatten
  gör av med 100 liter vatten per dag.
 • En maskintvätt förbrukar ca 50 liter vatten.

Sommaren 2018 blev på många vis en väckarklocka för vad vi har att vänta oss i framtiden. Gång på gång de senaste åren hör vi rapporter om att nästan hela landet är drabbat av låga grundvattennivåer. 

I vårt land är det de stora grundvattenmagasinen tillsammans med ytvatten som förser de kommunala näten med vatten. Den huvudsakliga ökningen av grundvattennivåerna sker i form av nederbörd, som regn, hagel eller snö, från oktober till april. Under den varma delen av året tas nederbörden antingen upp av växtlighet eller dunstar bort.

Som trädgårdsodlare och kolonist innebär det att vi själva måste ta ett
ansvar för att kunna förse våra växter och trädgårdar med det vatten som behövs under odlingssäsongen. Detta kan givetvis göras på olika sätt. Dels kan vi välja växter som kräver mindre vatten, dels kan vi på olika sätt skydda våra trädgårdar mot uttorkning. Och sist men inte minst kan vi ta vara på regnvatten och på så vis göra oss oberoende av det kommunala vattnet.