• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Äpplet - en symbol för omställning

Äpplet är vår äldsta frukt och en stark symbol som funnits med sedan stenåldern och i många religioner. I den här studieplanen använder vi äpplet som symbol för omställningsarbetet.

Ladda ned studieplanen

Äpplet

Äpplet! En fruktbarhets- och kunskapssymbol, solfångare och råvara. En fantastisk frukt som ger tonvis med skörd landet runt, nästan utan insatser. Ändå importeras de flesta äpplen vi äter. Detta är en inspirationsskrift till studiecirklar om äpplet.

Äpplet är en fruktbar väg in i de stora utmaningar som omställningsrörelsen arbetar för att hantera - klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska krisen. Förhoppningen är att studiecirklarna utmynnar i ett firande, en manifestation, ett projekt där vi kan dela och sprida våra tankar och idéer om omställningen av lokalsamhället, allt med utgångspunkt i äpplet.

Vi hoppas att denna studieplan får fler att stifta bekantskap med det rika kulturarv vi har i form av färgrika, doftande äpplen och de tekniker, recept och historier som finns runt dem.

Att fler använder äpplen som ett sätt att lyfta omställningsfrågorna och ta vara på lokala resurser. Att fler lär känna Alice, Ingrid Marie, Stenbock och Gloster!

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom odling och trädgård!