• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Ringmärkning av fåglar

Ringmärkning är spännande, lärorikt och ger dig en unik kunskap om fåglarnas liv och artbestämning.

Ladda ner Guiden för ringmärkning

I över 110 år har fåglar ringmärkts i Sverige på fågelstationer och av enskilda märkare. Kunskapen om flyttfåglar har exploderat tack vare alla som ringmärker fåglar.

Vid ringmärkning av fåglar fästs en ring med identitetsmärkning på fågelns ben. Metoden används för forskning och ger möjligheter att studera fåglar mer i detalj och ger oss kunskap om fåglars flyttvägar, livslängd, hemorts-trohet och populationsutveckling. 

Ringmärkningen användas också vid studier av klimatförändringar. 

I denna studieplan får du och din grupp förslag på hur man kan lägga upp sin studiecirkel för att bli ringmärkare.

Studieplanen är framtagen av Kjell Andersson Studiefrämjandet Halland och har fackgranskats av Thord Fransson, ringmärkningscentralen, Bo Nielsen Getteröns Fågelstation och Gittan Mattson, ringmärkningsnämnden.   

Studieplanen finns tryckt och kan beställas från Studiefrämjandet Halland för självkostnadspris 25:- + porto