• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Sjung mitt liv

Skapande stunder väcker minnen till liv. Här tar vi vara på den berättarkraft och kreativitet som finns hos den äldre generationen. Genom musikstunder och textilstunder minns vi tillbaka hur det var förr och skapar berättelser om det. Berättelserna skapar dessutom en härlig gemenskap och självkänsla. Här är studieplanen Sjung mitt liv.

Ladda ned studiematerialet

Studieplan - Sjung mitt liv.pdf

I den här studieplanen finns en modell för hur äldre kan uppmuntras till berättande, eget skapande och möjlighet till generationsmöten. Och detta genom bland annat musik och sång.

De flesta har någon gång lyssnat till eller delat med sig av berättelser
från svunna tider. Kanske var det i ett generationsmöte där den äldre
delade med sig av minnen till den yngre eller så handlade det om
livsberättelser i stort och smått i ett helt annat sammanhang.

I vilket fall som helst är det ett grundläggande behov hos oss människor att lyssna på och berätta saker för varandra. Det stärker självkänsla och identitet, och skapar gemenskap och livsglädje. Berättelserna kan komma alldeles av sig själva eller triggas av något som till exempel en doft, ett musikstycke eller en broderad duk.

Idén till den här studieplanen har vuxit fram ur ett tidigare projekts
verksamhet vilken lyfte fram berättelser om hur det var att komma
till Sverige från andra kulturer. I en del av detta projekt intervjuades
mor- och farföräldrar av nyfikna barnbarn i ömsesidigt givande generationsmöten. Det blev här tydligt vilken berättarkraft som finns hos den äldre generationen.

Berättande är också det som utgör grunden för den ideella föreningen
Sverige Berättar, som startades efter projektet och som har tagit
fram denna studieplan genom arvsfondsprojektet ”Sjung mitt liv”. På
föreningens hemsida www.sverigeberattar.se finns mer att läsa om
verksamheten. Här finns också länkar till digitala berättelser, filmer
och podcasten ”Sjung mitt liv” som projektet har producerat utifrån
skapande stunder med musik och textilt hantverk på äldreboenden i
Stockholm.

I studieplanen finns en modell för hur äldre kan uppmuntras till berättande, eget skapande och ges möjlighet till generationsmöten. Syftet är att bidra till ökad livskvalitet för äldre samt lyfta de äldres röster i samhället genom att skapa utrymme för deras berättande och skapande, samt naturliga forum för spridning.