• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Det går att nå klimatmålen

Stefan Edman är hoppfull och optimistisk kring klimatet. De svenska klimatmålen går att nå, menar han. En del av lösningarna är ett förändrat skogsbruk och minskade utsläpp i vägtrafiken, vilket han berättar mer om här.

Se och hör Stefan Edman berätta i två korta filmer om hur Sverige kan lyckas reducera sina koldioxidutsläpp och nå klimatmålen i Parisavtalet. 

I första delen om den globala uppvärmningen talar Stefan Edman om skogbruket. Skogen är definitivt en avgörande del av lösningen på den globala uppvärmningen menar Stefan Edman.

När skogen växer suger den upp koldioxid i atmosfären. I Sverige tar skogen tar upp 80 procent av våra årliga koldioxidutsläpp och lagrar kol i träden och marken. Träden skapar en så kallad kolsänka som dessutom förlängs in i framtiden när träden avverkas och blir till trähus, möbler och så vidare.

Det är framförallt växande skog som fungerar som kolsänkor. Gammelskog fångar inte upp koldioxid lika effektivt men måste finnas för att bevara den biologiska mångfalden. Skogen ger oss goda förutsättningar att klara våra klimatmål men vi måste hitta nya, kloka former för hur skogsbruk och naturvård ska gå till.

Minska utsläppen från våra bilar

I den andra videon talar Stefan Edman om transporterna och hur beslutet om att bensinmackarna successivt ska öka andelen biobränsle i diesel och bensin kommer att resultera i att vi minskat koldioxidutsläppen från fordon med 70 procent.

I videon berättar Stefan Edman också om läget för djuren och naturen i Sverige och hur oerhört viktig skogen och jordbrukslandskapet är för oss nu och framtiden.

Om Stefan Edman

Stefan Edman är välkänd biolog, föreläsare och författare till många kloka böcker om hållbar utveckling och miljö. Han har också varit politiskt sakkunnig i miljödepartementet, rådgivare åt statsminister Göran Persson och ordförande för Naturskyddsföreningen. 

En av hans senaste böcker Bråttom men inte kört är en bok för alla som snabbt vill skaffa sig mer kunskap om vad forskarna säger. Den och många fler av hans böcker passar bra att starta studiecirkel kring om man vill lära sig kunskap om vad forskarna säger om klimat och miljö just nu.

På baksidan av boken Bråttom men inte kört skriver Stefan Edman att den "vill bort från den förlamande pessimismen och i stället nyfiket fokusera på de positiva lösningar som spirar runtom i världen och i Sverige. Bråttom men inte kört handlar om resan till en fossilfri värld – tekniska genombrott, ekonomi, värderingar, politik och vardagsliv."

Läs mer om Stefan Edman.

Se föreläsningar med Stefan Edman om biologisk mångfald.