• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
 • Start
 • Avslut för ambassadörsprojektet i Motala

Avslut för ambassadörsprojektet i Motala

Studiefrämjandets projekt Lokala ambassadörer i Motala avslutas i april 2023. Det har pågått sedan september 2021 och har som syfte att minska segregationen. Flera nya verksamheter startar efter projektets slut.

Lokala amabassadörer i Motala är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Erikshjälpen och finansieras av Delmos (Delegationen mot segregation).

Syftet med projektet är att minska segregtionen och öka delaktigheten och engagemanget i områdena Väster, Charlottenborg och Ekön i Motala.

Resultat av projektet

 • Åtta personer som bor i de prioriterade områdena rekryterades som ambassadörer. De har fått möjligheter till personlig utveckling via utbildning, stöd och erfarenhetsutbyte.
 • Ambassadörerna har fått en djupare förståelse för samhället genom att medverka på seminarier, samverkansmöten och workshops som kommunen och andra aktörer bjudit in till.
 • Ambassadörerna har med sin medverkan i olika föreningsaktiviteter, språkcafeer, barnaktiviteter, familjeaktiviteter och bibliotekets aktiviteter utökat sitt nätverk och skapat förtroende bland de boende i områdena. De har också blivit tryggare i sin roll som anbassadör.
 • Ambassadörerna har bjudit in boenden och spridit information om aktiviteter som erbjuds av olika samhällsaktörer. På det sättet har de bidragit till att fler får möjlighet att medverka och känna sig delaktiga.
 • Ambassadörerna har, under kommunens samverkansmöten, bidragit med sin kunskap om vilka behov som de boende i områdena har.
 • Ambassadörerna nämner att de, under projektets gång, har fått mer kunskap på en "djupare nivå" om samhällets funktioner och betydelsen av att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle.

Vad händer nu efter projektet?

Flera nya verksamheter och aktiviteter har mynnat ut från ambassadörsprojektet.

 • Några ambassadörer startar nattvandringsverksamhet i bostadsområdet Ekön. Start är 29 mars.
 • Två ambassadörer har planer på att starta studiecirklar i yoga, vardagssvenska och samhällsinformation.

Läs mer om Lokala ambassadörer i Motala samt andra projekt vi driver!

 • Text: Daniel Forsberg
 • Senast ändrad: 24 mars 2023
Karin Larsson Verksamhetsutvecklare