• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Mot en hållbar framtid

Denna studieplan representerar ett sätt att arbeta konkret med de globala målen för Agenda 2030. Vi lyfter fram viktiga hållbarhetsfrågor och tar fram metoder som ger oss hopp inför framtiden.

Ladda ned studieplanen

Mot en hållbar framtid

Ladda ned antologin

Mot en hållbar framtid - antologi

Antologin har vi gjort tillsammans med tankesmedjan Global utmaning.

Om studieplanen

Jordens klimat förändras snabbt och närmar sig oroväckande fort brytpunkten då den negativa utvecklingen inte längre kan hejdas. Förutsättningarna för liv på vår planet står på spel.

Såväl lokalt som globalt ser vi sociala orättvisor. En omoralisk snedfördelning av resurser, utrymme och möjligheter existerar både inom och mellan länder. Samhället och det politiska samtalet blir allt mer polariserat. Det riskerar att allvarligt skada det som gjort vårt samhälle framgångsrikt.

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda 2030 berör hållbar utveckling ur både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Med hjälp av Agenda 2030 kommer vi kunna lösa den kris jorden står inför.

Sveriges regerings ambition är att Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030 både på hemmaplan och globalt. Det är ingen enkel uppgift med en given lösning utan en omställning krävs för att vi och de andra länderna ska kunna nå målen.

Hur kan en individ eller grupp bidra till att nå målen? Vad krävs egentligen av oss? Studieplanen Mot en hållbar framtid representerar ett sätt att arbeta konkret med de globala målen. I studieplanen lyfter vi viktiga hållbarhetsfrågor och tar fram metoder som ger oss hopp inför framtiden, i enlighet med folkbildningstraditionen.

/Gustav Öhrn, förbundschef Studiefrämjandet

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom hållbar utveckling!