• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Invasiva växter

Invasiva växter är ett hot mot naturen. Det är växter som snabbt får stor spridning och vi behöver hjälpas åt att bekämpa dem. Tillsammans med Fritidsodlingens Riksorganisation. (FOR) har vi tagit fram en studieplan om invasiva växter och hur vi gemensamt kan se till att de inte sprider sig.

Ladda ned studieplanen

Studieplan Invasiva främmande arter

Invasiva främmande växter är växter som historiskt sett inte funnits i Sverige utan, avsiktligt eller oavsiktligt, kommit hit och börjat sprida sig. Ibland har växterna sålts som trädgårdsväxter i handeln, ibland har de följt med fåglarna eller fraktfartygen – vägarna hit har varit många.

För att en främmande växt ska kallas invasiv, måste den uppfylla flera kriterier. Gemensamt för alla invasiva arter är att de på något sätt hotar mångfalden av inhemska eller ”ursprungliga” växter. En invasiv växt trivs och sprids då de sällan har några naturliga fiender som håller dem tillbaka.

De invasiva växterna tar över då våra inhemska växter inte klarar konkurrensen om solljus, näring och vatten. I vissa fall föredrar också de pollinerande insekterna de invasiva växterna vilket orsakar att de inhemska växterna får inte tillfälle att sprida sina frön.

I förlängningen kan vissa av våra växter dö ut och andra växter och djur som var beroende av den utdöda växten i sin tur få problem. Kort sagt så försämras ekosystemen.

Sverige har skrivit på ett EU-avtal om att vårda den biologiska mångfalden. I avtalet ingår det att aktivt bekämpa invasiva arter. En växt som finns med i EU-förteckningen över invasiva främmande arter får inte introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler.

Se EU-förteckningen över invasiva främmande arter.

Vem får bekämpa växterna

 • Ansvaret att bekämpa invasiva växter som finns med på EU:s lista ligger på fastighetsägaren. Det kan alltså vara allt ifrån kommuner och stora privata markägare till villaägare. 
 • Alla som äger eller förvaltar mark har ett ansvar och en skyldighet att följa reglerna. 
 • Vill du bidra till att utrota invasiva växter måste du ha markägarens tillstånd.  

Tips för att förhindra spridning

 • Välj växter som inte tar över och riskerar att bli invasiva. Fråga i växthandeln vilka växter du kan skaffa utan risk.
 • Tänk efter både när du köper, får, ger bort eller planterar nya växter.
 • Köper du jord eller fyllnadsmassor direkt av leverantör bör du fråga om det är fritt från delar av invasiva arter. Plantjord i säck är ingen fara.
 • Var försiktig när du hanterar växter, växtavfall och jord, så att du inte råkar sprida växtdelar eller frön som kan föröka sig.
 • Om du hittar en invasiv främmande art, rapportera det på Artportalen 

Genom att gå en studiecirkel kan man lära sig mer om invasiva främmande arter och hur vi tillsammans kan se till att de inte sprider sig mer.

Mer kunskap och tips finns i vår studieplan. Genom att starta en studiecirkel kan du lära dig mer om invasiva främmande arter och hur vi tillsammans kan se till att de inte sprider sig. 

Bakgrund till studieplanen

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, har tillsammans med de motsvarande organisationerna i Norge och Danmark, norska Hageselskapet och danska Haveselskabet, drivit ett nordiskt informationsprojekt Invasiva främmande växter i våra trädgårdar, med stöd från Nordiska ministerrådet.

Målet med projektet, som avslutades i september 2020, var främst att öka kunskapen om invasiva främmande växter bland fritidsodlare och tomtägare i Norge, Danmark och Sverige. Särskilt fokus har legat på igenkänning och bekämpning av de olika arterna och förståelse för deras negativa effekter på den inhemska biologiska mångfalden.

Den här studieplanen är en fortsättning på det arbetet. Studieplanen är författad av Bibbi Bonorden, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom trädgård!