• Välj län: Hela Sverige
  • Byt

    Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

    Välj län nu

    Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

    Välj län nu
    Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring

Lär dig mer om vandring - teknik, utrustning och annat som hör vandring till - med hjälp av den studiehandledning vi tagit fram tillsammans med Svenska Turistföreningen.

Det går bra för vandringen i Sverige. Intresset för hållbart friluftsliv
är stort och fler vill semestra utan att resa utomlands. Många leder
och naturreservat blir alltmer välbesökta.

Fler vandrare innebär också fler nybörjare. Det är i grunden mycket
positivt. Samtidigt innebär det också att fler har frågor kring teknik,
utrustning och annat som hör vandringen till. Vi vet att brist på
kunskap och erfarenhet ökar risken för olyckor och tillbud.

Den här studiecirkeln är tänkt för dig som vill lära dig mer om
vandring. Oavsett om du är nybörjare eller varit ute en del så kan
materialet användas för att tillsammans med andra göra dig
förberedd och förvissad om att nästa tur blir torrare, tryggare och
trevligare.

Studiematerialet kan användas för flera olika typer av vandring. Ni i
gruppen väljer själva vilka delar som kan tillämpas utifrån era
förutsättningar och vilken typ av vandring ni planerar.

Ladda ner studiehandledningen Vandring