• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Skapa den allra bästa jorden själv

Marek Rolenec från FOBO - Förbundet Organisk-Biologisk Odling, lär dig skapa den allra bästa odlingsjorden för dina plantor. Bra för din ekonomi och för den biologiska mångfalden.

En levande jord är en viktig del av varje trädgård. Faktum är att en matsked bra jord innehåller fler levande organismer än det finns människor på vår planet.

Men hur kan man göra för att få en så bra och levande jord som möjligt? Vad finns det för liv i jorden och hur man kan dra nytta av det i sin odling? 

Marek Rolenec berättar om täckodling eller marktäckning som innebär att jorden alltid är täckt med organiskt material. Föreläsningen är 35 minuter lång och spelades in under en serie föreläsningar inför Biologiska mångfaldens dag 2021


Några jordtips

 • Gräv inte i jorden, undvik spade och använd grep för att luckra din jord
 • Gå inte på jorden för då förstör du maskarnas dränerande gångar
 • Mata microlivet: lägg gräsklipp, ogräs utan fröställningar, löv och andra växter på jorden
 • Täckodla för att behålla fukten i jorden, slippa ogräs, öka mullhalten och få en jämn temperatur
 • Använd inte bekämpningsmedel

Mer om jord

Vi har haft ännu en föreläsning om jord och dess invånare. Den hittar du här.

Mer om biologisk mångfald i trädgården

Vill du lära dig mer om hur du tar hand om din trädgård på ett klokt sätt så finns det massor av bra kunskap på hemsidan Rikare Trädgård. Du är självklart välkommen att starta en studiecirkel hos oss.

Vill du vet mer om vad en studiecirkel är och få lite inspiration så har vi flera studieplaner för planeträddare och trädgårdsintresserade här.