• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Att påverka platsen där man bor

John Helfridson, Elinor Askmar och Dan Melander samtalar om hur vi kan påverka våra bostäder och platsen där vi bor.

- På 50-talet fanns den 200.000 politiker i Sverige. Idag är det endast 38.000 men befolkningen har ökat enormt. Vi har fått ett stort demokratiskt glapp. Våra politiker i dag har ingen möjlighet att veta hur medborgarna vill att deras bostadsområden ska se ut och fungera, inleder Dan Melander, ordförande i föreningen bygg-gemenskaper föreläsningen "Medskapade platser och bostäder bygger lokal demokrati".

Dan Melander och arkitekten John Helfridson pratar om samråd där medborgarna är med och planerar det kommande boendet. Bygg-gemenskaper förekom i egna hem-rörelsen under 30-40-talet i Sverige. Efter det har kommunerna mer eller mindre lämnat över till byggherrar att planera våra bostadsområden.

Men i Tyskland, England och Frankrike blir det allt vanligare att medborgarna är delaktiga i planeringen av sina hus och områdena där de bor. Det förekommer i Sverige också, då främst i mindre kommuner där närheten mellan samhällsplanerarna och medborgarna är större. 

Hör dem resonera om planeringen av framtidens bostadsområden och få tips om hur du och dina vänner kan få möjlighet att bygga till exempel gemensamhetsboenden.  

Se hela föreläsningen från Västra Götalands hållbarhetsfestival och Grön scen på Facebook: