• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Alla elevpengar går direkt in i verksamheten

Debatten om kvalitet och vinstuttag i friskolor är återigen aktuell. Vi på Studiefrämjandet Östergötland driver sedan 2004 friskolan Film & Musikgymnasiet – en skola som flera år har utsetts till Norrköpings allra bästa. Vår verksamhetschef Stephan Backhaus, vår rektor på Film & Musikgymnasiet Charlotta Andersson samt läraren Maria Fagerberg ger här sin syn på saken.

Skoldebatten har de senaste åren handlat om många centrala frågor som rör elevers studiemiljö, trygghet, tillgång till läromedel och skolbibliotek, lärartäthet och möjligheter att få stöd och rättssäkerhet kring bedömning och betygsättning. Dessa frågor hör i flera fall tätt samman med förhållanden gällande ekonomi och vinstuttag, vilket har lett till diskussioner om friskolor överlag.

En fristående skola är en skola med annan huvudman än kommunen. Det kan vara en stor skolkoncern, en företagsgrupp eller ett mindre bolag, men också en idéburen förening eller organisation.

Som huvudman för en fristående idéburen gymnasieskola tycker vi att det är viktigt att synliggöra vad som utmärker en sådan skola.

En idéburen fristående skola som vår är icke-vinstdrivande och arbetar utifrån ett idéburet pedagogiskt perspektiv. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund med verksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är också en ideell förening, grundad på 19 medlemsorganisationer och med särskild inriktning mot natur, djur, miljö och kultur.

Våra elevpengar går direkt in i verksamheten och används till lokaler, personal, skolmat, läromedel, undervisningsmaterial och annat som bidrar till elevernas lärande, utveckling och trivsel. Inga pengar går till någon ägare eller investeras i annat än den egna skolan.

Eftersom vi på Studiefrämjandet är ett studieförbund bygger skolans pedagogik på folkbildningstankar om att skapa demokratiska lärandeprocesser, lära aktivt och tillsammans, betona sammanhang, reflektion och djupare förståelse. Vi är också inspirerade av estetiska lärprocesser där eleven ges möjligheter att gestalta kunskap kreativt och delta i processer med planering, genomförande och utvärdering av sådana projekt.

Film & Musikgymnasiet har funnits sedan 2004. Både som huvudman och skola vill vi fortsätta att bidra med en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande verksamhet präglad av mångfald och utveckling.

Stephan Backhaus, verksamhetschef Studiefrämjandet Östergötland
Charlotta Andersson, rektor Film & Musikgymnasiet
Maria Fagerberg, lärare Film & Musikgymnasiet

Om Film & Musikgymnasiet

Film & Musikgymnasiet är en liten skola som drivs helt utan vinstintresse. Alla våra resurser läggs direkt på eleverna. Vi har hög lärartäthet, små undervisningsgrupper, skicklig och uppskattad personal, fina lokaler och noga utvald, modern utrustning. Vi ger helt enkelt våra elever en riktigt bra utbildning. Det är roligt, omväxlande och utvecklande att vara elev hos oss. FMG ligger centralt i Norrköping och har cirka 140 elever och 16 lärare.

Samarbete och nyfikenhet

Att studera på Film & Musikgymnasiet innebär att samarbeta mycket - inom alla ämnen. Därför är det viktigt att trivas med att arbeta i grupp och att vara öppen och nyfiken på andra människor och olika estetiska uttryck. Att vara elev på skolan innebär att producera film, musik, ljud, bild och scenproduktioner.

De olika uttrycksformerna introduceras stegvis och flätas samman med teoretiska ämnen. På det sättet tror vi att man känner glädje i att lära och förstå samtidigt som man utvecklar sin kreativitet och drivkraft.

Våra profiler

 • Film & Visuell design
 • Ljudproduktion
 • Skrivande
 • Musik
 • Scen & Artist

En av Norrköpings bästa skolor

År efter år får Film & Musikgymnasiet omdömen som är klart över genomsnittet i de enkäter som Norrköpings kommun genomför. I många viktiga kategorier får skolan bäst omdömen av alla, som i till exempel arbetsmiljö och klimat, lärare och undervisning, jämställdhet, trygghet och lokaler.

Kolla in Film & Musikgymnasiets webbsida!