• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vindkraft i Noppikoski och Jordikamäck ?

Den 9 juni är det folkomröstning i Orsa kommun om frågan att uppföra en vindkraftspark. Välkommen på något av våra sex informationsmöten om vindkraft i mars och maj - på plats eller digitalt.

Den 9 juni, i samband med EU-parlamentsvalet, kan du som är boende i Orsa kommun delta i folkomröstningen om frågan att uppföra en vindkraftspark inom områdena Noppikoski och Jordikamäck.

Inför folkomröstningen arrangeras informationsträffar om vindkraft. Föreläsningarna ska ge olika perspektiv på vindkraftsfrågan och låta olika åsikter komma till tals. 

Föreläsningarna ska ge olika perspektiv på vindkraftsfrågan och låta olika åsikter komma till tals. 

Den första föreläsningen hålls av Hela Sverige ska Leva. Deras föreläsning  handlar om övergripande om vindkraft utan att ta ställning för eller emot.

Syftet är att öka kunskapen, engagemanget och förståelse för frågan. Föreläsningen hålls vid fyra tillfällen på olika tider och platser, men med samma innehåll alla fyra gångerna. Seminariet finns inspelat och du kan se det längre ner. 

Vindkraftupplysningen, som ifrågasätter om mer vindkraft är nödvändigt och lyfter upp det de uppfattar som negativa effekter av vindkraft. 

6 mars, Orsa Hembygdsgård

Jenny Breslin/Lisa Fröbel, Hela Sverige ska Leva.
En bred och lättsam presentation av bakgrund, fakta, nuläge och lokala påverkan- utan ställningstagande för eller emot vindkraft. Målet är att ge överskådlig grundkunskap, öka intresse och engagemang i frågan, visa på olika infallsvinklar och källor samt uppmuntra till eget kritiskt tänkande.

Utifrån deltagarnas önskemål diskuteras ämnen som till exempel bakgrund och orsaker, hur processen går till, energi och elkonsumtion, naturpåverkan, avfall, arbetstillfällen, konflikthantering, återbäring, fastighetspriser, klimat, bolagets ansökan med mera.

Det inspelade seminariet:

7 mars, Hansjö Bygdegård

Jenny Breslin och Lisa Fröbel, Hela Sverige ska Leva.
En bred och lättsam presentation av bakgrund, fakta, nuläge och lokala påverkan. 

Läs mer om Hela Sverige ska leva på deras hemsida

13 mars, Skattungbyn bystuga

Jenny Breslin och Lisa Fröbel, Hela Sverige ska Leva.
En bred och lättsam presentation av bakgrund, fakta, nuläge och lokala påverkan. 

Läs mer om Hela Sverige ska leva på deras hemsida

14 mars, Stackmora bystuga

Jenny Breslin och Lisa Fröbel, Hela Sverige ska Leva.
En bred och lättsam presentation av bakgrund, fakta, nuläge och lokala påverkan. 

Läs mer om Hela Sverige ska leva på deras hemsida

22 maj onsdag, Orsa Hembygdsgård

Madeleine Staaf Kura, Vindkraftsupplysningen.
Är du drabbad av en vindkraftsetablering? Det hävdas att vi behöver mer vindkraft, men hur välgrundat är detta påstående? Är mer vindkraft nödvändigt och, om så är fallet, till vilket pris? När det gäller vindkraft tenderar politiken och förespråkarna  att förbise miljömässiga, vetenskapliga och mänskliga aspekter.  De negativa effekterna och de verkliga kostnaderna diskuteras sällan i en öppen debatt och information når inte svenska folket. Låt oss undersöka denna mycket lovordade teknik. Varmt välkomna!

Läs mer om Vindkraftsupplysningen på deras hemsida

Streaming via denna länk: Vindkraft Orsa Finnmark

 

29 maj onsdag, Orsa Hembygdsgård

Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Vi är vindkraftsbranschens samlade röst i samhället och vi arbetar för att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Läs mer om Svensk Vindenergi

Streaming via denna länk: Vindkraft Orsa Finnmark

 

Mötesinformation

Varje möte är cirka 2 timmar mellan klockan 18.00 – 20.00.