• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Misstänkt bedrägeri inom Studiefrämjandet Västmanland – distriktet upplöses

Studiefrämjandet har fattat beslut om att upplösa distriktet i Västmanland. Detta efter att misstänkt bedrägeri har upptäckts genom interna granskningar. Studiefrämjandet kommer att polisanmäla distriktschefen i Västmanland.

 

– Det är helt oacceptabelt att bedrägeri förekommer i vår verksamhet och det skadar förtroendet för Studiefrämjandet. Agerandet strider helt mot våra etiska riktlinjer och jag ser mycket allvarligt på att det har kunnat hända, säger Gustav Öhrn, Studiefrämjandets förbundschef.

I samband med Studiefrämjandets årliga interna granskning upptäckte riksförbundet att det har förekommit misstänkt bedrägeri i distriktet i Västmanland. Studiefrämjandet vidtog då åtgärder genom att dels göra en egen fördjupad intern verksamhetsutredning, dels anlita revisionsbyrån PwC för en extern granskning.

Utredningarna har kommit fram till att distriktet i Västmanland rapporterat in både fabricerad verksamhet och verksamhet som inte har varit statsbidragsberättigad, vilket lett till att distriktet har fått mer statsbidrag än det har rätt till. Distriktschefen i Västmanland misstänks enligt rapporten från PwC ha använt Studiefrämjandets medel för privat bruk. Totalt, inklusive felaktigt utbetalda kostnadsersättningar till föreningar, rör det sig om drygt sju miljoner kronor som avdelningen blir återbetalningsskyldig för perioden 2015–2019.

Därför har Studiefrämjandets förbundsstyrelse beslutat att upplösa distriktet i Västmanland och polisanmäla distriktschefen. Riksförbundet har kontaktat Folkbildningsrådet för att återbetala de felaktigt utbetalda skattemedlen.

Under 2015 uppdagades bedrägeri inom Studiefrämjandets avdelning i Umeå under åren 2012–2014. Det ledde till att Studiefrämjandet förstärkte sin kontroll av verksamheten, förankrade en etikhandlingsplan för hantering av offentliga medel och upprättade en visselblåsarfunktion. Det är bland annat de insatserna som gjort att felaktigheterna i Västmanland nu upptäckts.

– Jag förstår att många blir djupt besvikna på Studiefrämjandet när det förekommer fusk och felaktigheter i vår verksamhet. Efter det tidigare fusket i Umeå har vi kraftigt skärpt våra kontroller och arbetet med våra etiska riktlinjer, men arbetet har uppenbarligen inte varit tillräckligt. Vi arbetar nu med att implementera en rad åtgärder för att säkra upp kvaliteten på vår verksamhet så att liknande situationer kan undvikas i framtiden, säger Gustav Öhrn.

För mer information, kontakta:
Theo Hammar, Marknads- och kommunikationschef Studiefrämjandets riksförbund,

070-733 05 10, theo.hammar@studieframjandet.se

Detta har hänt

Februari 2018: Årets ordinarie verksamhetsgranskning påbörjas av riksförbundet.

Juni 2018: Riksförbundets kvalitetsledningsteam träffar företrädare för distriktet i Västmanland.

September 2018: Riksförbundets kvalitetsledningsteam begär in kompletterande underlag från distriktet i Västmanland avseende kostnadsersättningar.

Oktober 2018: Riksförbundet tillsätter en intern utredning av distriktets verksamhet och beställer en extern granskning av revisionsbyrån PwC.

November 2018: Utredningarna presenteras för förbundsstyrelsen, som beslutar att gå vidare med en fördjupad granskning av distriktet i Västmanland.

December 2018: Riksförbundets kvalitetsledningsteam och PwC påbörjar en fördjupad granskning och genomför verksamhetsbesök.

Februari 2019: Fördjupade utredningsrapporter från kvalitetsledningsteamet och PwC presenteras för förbundsstyrelsen.

Mars 2019: Vid Studiefrämjandets förbundsstyrelsemöte den 19 mars beslutas att distriktet i Västmanland ska upplösas och att de felaktigt utbetalade statsbidragen ska återbetalas. Beslut fattas också om att polisanmäla distriktschefen.

Om folkbildningens finansiering

Den största delen av det offentliga stödet till folkbildningen kommer från staten. Stödet från staten fördelas av Folkbildningsrådet mellan studieförbunden och folkhögskolorna.

I huvudsak fördelas bidragen utifrån hur mycket verksamhet som studieförbunden har genomfört. Varje år rapporterar studieförbunden därför hur omfattande verksamhet de har bedrivit. Året efter fördelar Folkbildningsrådet pengarna i proportion till den inrapporterade verksamheten. Källa: Folkbildningsrådet

Läs om hur Studiefrämjandet är organiserat