• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiefrämjandet välkomnar Riksrevisionens rapport

Politiker och skattebetalare ska vara trygga med att Studiefrämjandet bedriver bra samhällsklok verksamhet som lätt kan följas upp.

- Politiker och skattebetalare ska kunna vara trygga i vilken roll vi studieförbund spelar i samhället och kulturliv såväl som hanteringen av de medel vi anförtros. Vi vill vara öppna med den verksamhet som vi möjliggör och även fortsatt vara med och möta de samhällsutmaningar vi står inför, säger Andrea Rodriguez, förbundschef i Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet konstaterar att Riksrevisionen har gjort ett gediget arbete

Rapporten Kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden uppmärksammar bland annat brister i kontroller och dokumentation när studieförbund gjort kostnadsersättningar. Studiefrämjandet ser fram mot att de rekommendationer som ges, tas tillvara av berörda parter.

- Jag är stolt över att Studiefrämjandet i olika händelser av felaktig hantering av statsbidrag på ett konstruktivt sätt utvecklat metoder för att förebygga felaktigheter. Jag är också ödmjuk inför att det krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att bevara det förtroende vi har fått. Studiefrämjandet välkomnar Riksrevisionens rekommendationer och vi vill dessutom fortsatt ta egna initiativ för att bidra till bästa möjliga utveckling, säger Andrea Rodriguez.

Studiefrämjandets arbete för transparent redovisning av verksamhet och bidragsanvändning

Studiefrämjandet lyfte redan på sin förbundsstämma 2019 behovet av transparent redovisning av verksamhet och ekonomi. Vid förbundsstämman 2021 beslutades om den så kallade Tillitsmodellen. Den innebär att vi ska arbeta med transparens mot alla våra bidragsgivare och andra intressenter så att de får ta del av hur vårt stats-, kommun- och regionbidrag används.

Modellen innebär bland annat att vi öppet redovisar:

 • Våra största samverkanspartners
 • Våra största kostnadsersättningar
 • Genomsnitt studietimmar/arransvarig
 • Våra styrkor
 • Våra svagheter
 • Vår åtgärdsplan
 • Statistik – exempelvis ämnesstatistik, egna lokaler/andra lokaler, verksamhet med medlemsorganisationer/samarbetsorganisationer

Studiefrämjandets tillitsmodell ger ett tydligt underlag till intern dialog för att hela tiden göra aktiva prioriteringar av resurser i förhållande till aktuella samhällsutmaningar.

Metoden möjliggör en transparent redovisning av verksamheten i linje med Riksrevisionens slutsatser vilken både skapar trygghet i säkerställande av bidragsanvändningen och möjliggör en verksamhetsutveckling som ligger i linje med statens fyra syften. Därför kommer Studiefrämjandet fortsatt att:

 • Vidmakthålla vikten av transparens
 • Utforska ett stärkt anordnarskap
 • Säkerställa en ansvarsfull bidragsanvändning

Vårt ansvar, förtroende och stolthet

- Att se hur folkbildningsverksamheten möjliggör för människor att påverka sin egen livssituation och aktivt kunna ta del i samhällsutvecklingen är faktiskt nästan magiskt! Vi är samtidigt ödmjuka inför det faktum att vi har att leva upp till det förtroende som är en förutsättning för de bidrag vi tilldelas. Genom vårt arbete för transparens svarar vi upp mot de svagheter Riksrevisionen uppmärksammat och kan känna stolthet över den verksamhet vi skapar, avslutar Andrea Rodriguez.

Läs mer om vår tillitsmodell
Läs i våra årsredovisningar 
Läs vår strategi 2131

 • Publiceringsdatum: 14 oktober 2022