• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vad formar ett gott samhälle?

Läs Sven-Eric Svensson, ordförande i Studiefrämjandet Uppsala Västmanland, öppna brev om studieförbundens roll i samhället.

Jag skriver med anledning av regeringens senaste budget, som innebär att anslagen till studieförbunden inom tre år ska minska med 30 procent.

Vad spelar det för roll kanske några tänker? Jag vill vända på frågan: Vad är det som formar ett gott samhälle? För mig är det ett samhälle där du kan känna gemenskap med andra, vidga dina vyer, få nya kunskaper. Det är precis vad Studiefrämjandet bidrar till varje dag. 


Studieförbunden är ideella organisationer utan privat vinstintresse. Anslagen till folkbildningen återinvesteras i samhället. Därför är det ni, deltagare och föreningar vi finns till för, som drabbas.Jag har ett långt förflutet i Studiefrämjandet, och har mött massor av deltagare som har lyft sig själva i håret, hittat glädjen i att skapa, funnit nya vänner, fått en säkrare grund att stå på. Alla dessa möten, där vi gjort skillnad, gör mig övertygad om folkbildningens betydelse.


Studiefrämjandet kommer, trots nedskärningarna, fortsätta bedriva folkbildning i Uppsala och Västmanland. Men det är klart att mindre pengar gör det svårare att nå ut där vi behövs mest – på mindre orter, bland unga och personer som står utanför samhällsgemenskapen.Varje dag kan du läsa om kriminalitet, klimatkris och utanförskap. ”Vi måste förebygga”, är ord som ofta hörs i debatten. Vi tar orden vidare till konkret handling. Vi ordnar föräldrautbildning i Enköping, läxläsning i Gottsunda och stickningscafé i Köping. Vi slussar vilsna ungdomar in i sociala och kulturella sammanhang. Vi hjälper ideella föreningar, både att bildas och leva vidare. 


Givetvis kan vi inte avstyra någon från att utföra en skjutning eller ett sprängdåd, men vi är övertygade om att folkbildning och ett rikt föreningsliv skapar ett samhälle med stärkt gemenskap och med möjligheter för fler att ta ansvar och påverka sin egen livssituation.

Du som läser detta känner säkert till folkbildningens betydelse. Många politiker i våra kommuner vet också, och vänder sig därför mot nedskärningarna.
Utan folkbildning blir Sverige både tråkigare, fattigare och farligare. Jag hoppas du vill ge oss ditt stöd och fortsätta delta i vår verksamhet. Folkbildningen värnas bäst när människor förstår och känner till vilken betydelse den har för både samhälle och individer – och berättar det för andra. Tack för att du tog dig tid att läsa detta.

Sven-Eric Svensson, Ordförande i Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

 • Publiceringsdatum: 12 december 2023