• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiefrämjandet omorganiseras för att stärka folkbildningen

Studiefrämjandets extra förbundsstämma den 13 juni beslutade enhälligt om omfattande organisationsförändringar för att möta människors behov av lärande och utveckling i hela landet. Från och med 1 januari 2025 kommer Studiefrämjandet att bestå av 6 avdelningar istället för 14.

Studiefrämjandets extra förbundsstämma den 13 maj beslutade om genomgripande förändringar i Studiefrämjandets organisation.

– Det behövs mer och bättre folkbildning i Sverige. I ett tufft ekonomiskt läge skapar vi nu förutsättningar för att i hela landet möta människors behov av att lära, skapa och utvecklas tillsammans, säger Anna Håkansson, Studiefrämjandets förbundsordförande.

Organisationsförändringarna innebär att Studiefrämjandet från och med 1 januari 2015 samlas i 6 avdelningar, i stället för nuvarande 14.

De tidigare avdelningsstyrelserna ersätts av avdelningsråd, som bland annat utser ombud till förbundsstämman. Råden bidrar också till verksamhetsutveckling och förankring i det lokala föreningslivet.

Ett avdelningsårsmöte hålls varje år, med representanter för lokala och regionala medlemsorganisationer. Studiefrämjandet förblir en demokratisk organisation, där de 19 medlemsorganisationerna har ett avgörande inflytande.

– Det kan se ut som vi centraliserar, men i själva verket är tanken precis tvärtom. Folkbildning sker alltid i lokalsamhället, där vi möter människors och föreningslivets behov. Därför är det också där verksamhetens innehåll ska formas, säger Anna Håkansson.

På senare år har studieförbunden mött skärpta krav och förväntningar från de offentliga anslagsgivarna. Ett skäl till den förändring som nu sker i Studiefrämjandet, är att samordna administration, ekonomihantering, kvalitetsarbete och utvärdering.

– Det vi nu gör i Studiefrämjandet frigör resurser för folkbildning. Vi ska alltid se till att skattepengar används korrekt och hamnar där de gör störst nytta. Vi ser varje dag att folkbildning bidrar till att stärka människor, och rusta dem för att ta ansvar för sitt eget liv, och för vår gemensamma samhällsutveckling, säger Anna Håkansson.

För mer information, kontakta:

Anna Håkansson, förbundsordförande
anna.hakansson@studieframjandet.se
08 545 70 738

Andrea Rodriguez, förbundschef
andrea.rodriguez@studieframjandet.se
070 23 18 120