• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Sockerexperimentet och Guldbaggen 2024

Anne-Louise Thornblad är nominerad till en Guldbagge för bästa kostymdesign. Sockerexperimentet är en film som växt fram ur ett projektet på Studiefrämjandet Fyrbodal där unga med funktionsnedsättning fick lära sig filmproduktion. Stort grattis!

Sockerexprimentet är en film som växte fram inom projektet Filmrampen och bygger på riktiga händelser. 

I början av 40-talet gav Riksdagen uppdraget åt Medicinalverket att undersöka sockrets påverkan på tandhälsan. De första studierna gjordes på intagna på fängelser och på barnhemsbarn, men forskarna behövde göra grundläggande undersökningar under en längre tid. Vipeholm i Lund blev den perfekta försöksstationen.

Patienterna som bodde där beskrevs som ”svårskötta, obildbara, sinnesslöa”. Med start 1945 matades en stor försöksgrupp på sjukhuset med enormt stora mängder socker, bland annat med en kola som var specialkonstruerad med ändamålet att den skulle vara kvar i munnen extra länge.

Filmen Sockerexprimentet handlar om vad som hände på Vipeholm och följer två unga som bor där. Bakom filmen står regissören John Tornblad och producenten Johan Fågelström.

Projektet Filmrampen

Filmen ingick som en del av arvsfondsprojektet Filmrampen där personer med funktionsnedsättning fick grundläggande kunskaper om filmproduktion genom att de fick arbeta tillsammans med ungdomar med tidigare filmerfarenhet samt med stöd av professionella filmarbetare.

Filmrampen drevs 2019 - 2022 av Studiefrämjandet Fyrbodal och syftet var att med filmen som verktyg skapa kontaktytor mellan människor, oavsett funktionsförmåga. Filmen Sockerexperimentet har en viktig roll även efter projektet för att sprida kännedom hos allmänheten om personer med funktionsnedsättning och deras historia

Med filmen vill vi - Affektfilm, Allmänna arvsfonden och Studiefrämjandet - belysa funktionsnedsattas rättigheter till ett bra liv, berätta om det fruktansvärda övergreppet på Vipeholm och samtidigt krossa fördomar.

Läs mer om filmen och hur du kan se den