• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiefrämjandets nya förbundsstyrelse utsedd

Under söndagen bestämde Studiefrämjandets förbundsstämma vilka elva personer som ska leda förbundet de kommande två åren. Andrea Rodriguez från Västerbotten blir organisationens nya förbundsordförande.

Förbundsstämman (Studiefrämjandets högsta beslutande organ) har klubbat igenom en ny förbundsstyrelse. Styrelsens uppgift är att leda och utveckla Studiefrämjandet de kommande två åren.

Förbundsstämman röstade in sju nya ledamöter till styrelsen medan tre sittande ledamöter omvaldes. Andrea Rodriguez från Västerbotten blir organisationens nya förbundsordförande. Bertil Jonsson, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen, valdes till vice ordförande.

Förbundsstyrelsens ledamöter rekryteras från Studiefrämjandets medlemmar, det vill säga från våra 19 medlemsorganisationer, nedan förkortat MO, och avdelningsstyrelser

Andrea Rodriguez, Umeå, 45 år Förbundsordförande (nyval)
Medlem i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben

Bertil Jonsson, Lidköping, 73 år, vice förbundsordförande (nyval)
Medlemsorganisation: Svenska Jägareförbundet och JUF

Linnea Björkman, Boden, 29 år, ledamot (nyval)
Medlemsorganisation: Svenska Brukshundklubben

Erland Nylund, Stockholm, 29 år (nyval)
Medlemsorganisation: Sverok

Klas Qvarnström, Växjö, 69 år ledamot (nyval)
Medlemsorganisation: Friluftsfrämjandet

Lovisa Roos, Nacka, 23 år ledamot (omval)
Medlemsorganisation: Fältbiologerna

Kaj Sivervik, Linköping, 41 år ledamot (omval)
Medlemsorganisation: Svensk Live

Douglas Thisell, Lerum, 71 år, ledamot (omval)
Medlemsorganisation: Jägareförbundet, Sportfiskarna och Svenska Kennelklubben.

Katarina Ulfsparre, Tyresö/Gotland, 56 år ledamot (nyval)
Medlemsorganisation: Riksförbundet Sveriges 4H

Allan Ljungkvist, Hässleholm, 67 år (nyval)
Medlemsorganisation: Friluftsfrämjandet

Jahn Stääv, Strängnäs, 73 år (nyval)
Medlemsorganisation: Svenska Kennelklubben

De ledamöter som avgår från den gamla styrelsen är ordförande Tommy Winberg, vice ordförande Stina Lindberg, Andreas Brodin, Inger Grape Burns och Zlatko Avdagic.


Kort om vår nya förbundsordförande

Andrea Rodriguez är 45 år och bor fyra mil från Umeå. Andrea är utbildad inom HR och har de senaste 13 åren arbetat inom Studiefrämjandet. Hon startade som verksamhetsledare i dåvarande avdelningen Umeåregionen, blev sedan distriktschef i nya avdelningen Västerbotten.

Därefter har Andrea varit uthyrd till avdelningar i Studiefrämjandet som behövt extra stöd. Senaste uppdraget gällde granskningen av Järva där hon som biträdande tf verksamhetschef i nära samarbete med styrelse och ledningsgrupp i Stockholms län granskade, omorganiserade och ställde om arbetssätt för en långsiktigt hållbar verksamhet och organisation

- Jag har de senaste sex åren brunnit för folkbildningens framtid på ett strategiskt plan kopplat till kvalitetsfrågor och jag blir för varje dag mer övertygad om folkbildningens vikt i samhället.

-Som ordförande vill jag använda de erfarenheter jag förvärvat i operativ verksamhet på ett strategiskt sätt genom att arbeta proaktivt med kvalitetsarbete. Genom god dialog och samverkan internt och externt ska vi se till att vi vårdar det förtroende vi har som bidragsmottagare idag och framåt.

Se en video där Andreas presenterar sig högre upp på sidan.

Tack till Tommy Winberg

På stämman avtackades Tommy Winberg efter två mandatperioder som förbundsordförande. Tommy Winberg beskrev sin tid som förbundsordförande som en blandning av stimulans, utveckling och krishantering.

Tommy Winberg gav stämmans deltagare och nya styrelse följande medskick inför framtiden:

- Så som projekt 2131 tydligt visat måste Studiefrämjandet återknyta till våra rötter. Vi måste vässa vår pedagogiska förmåga och sätta deltagaren i centrum. Det är för deltagarens bildningsresa vi finns till och egentligen är allt annat bara stödstruktur för just det.

Jag vill uppmuntra er alla till att stanna upp och reflektera. Vi måste dra lärdom av våra misstag och tänka på hur vi för samtalet med varandra. Genom ödmjukhet och respekt för varandra och våra olika uppdrag kommer Studiefrämjandet ha goda möjligheter att även i framtiden vara ett fantastiskt Studieförbund.