• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
 • Start
 • Om oss
 • Aktuellt
 • Killar för förändring – studiecirkeln där unga män pratar manlighet, normer och demokrati

Killar för förändring – studiecirkeln där unga män pratar manlighet, normer och demokrati

Reflektion och samtal om ditt liv och din plats i världen. Det är tanken bakom Killar för förändring, en metod för att bryta destruktiva normer genom studiecirklar. Bakom satsningen står Studiefrämjandet och föreningen Flamman i Malmö.

Hur ska man få unga killar att bryta en destruktiv spiral av osunda värderingar som kan leda till våldsbejakande extremism och kriminalitet? Den frågan ställer sig allt fler.

– Hur många vi än sätter i fängelse står nya på tur. Vi lyckas varje dag med att få barn och unga att välja en annan väg, säger Rafi Farouq på Flamman i Malmö.

Malmöbaserade Flamman startade för 27 år sedan som en fritidsgård, men har nu växt till ett träd med många grenar, där den gemensamma nämnaren är att bryta destruktiva livsstilar, och visa på alternativ för barn och ungdomar som är på väg att hamna snett i tillvaron. Flamman har 45 anställda och ett hundratal ideella mentorer.

Nära vardagen

Enligt Rafi Farouq är det inget hokus pokus Flamman sysslar med, utan en långsiktig och genomtänkt strategi.

– Vi möter ungdomar i deras hemmiljö, nära deras familj och vänner. Goda relationer och positiva förebilder är viktigt för att lyckas nå ungdomar som är på väg åt fel håll, säger han.

Att i det förebyggande arbetet enbart satsa på skolan hjälper inte menar, Rafi Farouq.

– Många barn tar inte till sig vad som sägs i skolan, de kanske inte ens tar sig till skolan. Det är strukturerna runt hela livssituationen som måste förändras.

En framgångsfaktor är att Flamman inte är någon myndighet, utan en del av det civila samhället.

– Det pågår mycket desinformation. Vår målgrupp kan identifiera sig med våra anställda och mentorer, språkligt och kulturellt. Det gör att vi kan vinna deras förtroende, och på så sätt bygga broar mellan människor och myndigheter, säger Rafi Farouq.

Flammans metoder fungerar, men är inte så uppmärksammade som de kanske borde vara, menar han.

– Det skrivs alldeles för lite om det som funkar, men det är ju där vi kan hitta lösningar.

Rafi Farouq var sex år när han kom med sin familj till Malmö från Afghanistan. Nu är han 41 och arbetat på Flamman i 25 år.

– Pappa pratade konstant om de extremistiska krafter som slet isär landet. Det har präglat min barndom och mitt liv.

Killar för förändring

Sedan flera år har Flamman samarbetat med Studiefrämjandet. I satsningen Killar för förändring har de tillsammans utvecklat en metod och ett material för att samla killar mellan 13 och 25 år kring frågor som de flesta funderar på, men sällan pratar om på ett seriöst sätt.

Ett tiotal studiecirklar med 80 deltagare har genomförts i Skåne och Blekinge. Från början var tanken att vända sig till killar på väg att radikaliseras.

– Vi bestämde oss för att bredda målgruppen, utifrån att vi tror att alla unga män behöver reflektera över machoideal och normer, men också demokratiska värderingar och möjligheter att påverka sin egen och samhällets framtid.

Det säger Isis Wikén på Studiefrämjandet Skåne Blekinge.

För att hitta cirkelledare och deltagare tog projektet hjälp av personer med lokalkännedom och nätverk. Fritidsgårdar, skolor och föreningar har involverats, både i större städer och i mindre kommuner som Klippan och Bromölla.

– Cirklarna har fungerat jättebra. Många av killarna har pratat om de här frågorna tidigare med sina kompisar, men de säger att det är en vinst att få göra det på ett mer strukturerat sätt.

Maskulinitetsnormer

Materialet är brett och gör att deltagarna kan fokusera på vad de själva tycker är mest angeläget.

– Vissa har kanske inte känt så starkt för att prata om maskulinitetsnormer. Men när samtalen kommit igång har det ändå fungerat väldigt bra.

Detsamma gäller frågor om rasism och utanförskap.

– För oss i Studiefrämjandet är det viktigt att ungdomar får uttrycka vad de känner och tycker, och att de blir lyssnade på, säger Isis Wikén.

– Studiefrämjandet är helt rätt för oss att samarbeta med. De är experter på studiecirklar och pedagogik. Många unga killar utvecklar negativa maskulinitetsnormer, och cirklarna kan bli en motkraft till skeva värderingar och ideal, säger Rafi Farouq.

Båda hoppas att materialet Killar för förändring ska få spridning över hela landet.

– En studiecirkel kanske inte förändrar hela livet, men i alla fall en del av livet, säger Isis Wikén.

Cirkelmaterialet Killar för förändring

Materialet Killar för förändring är uppdelat i tio träffar. För var och en finns handledningar som beskriver hur träffarna kan genomföras. Det är stort fokus på övningar för reflektion och samtal.

Materialet ger stort utrymme för flexibilitet utifrån gruppens intresse. I en handledning beskrivs ledarens roll i gruppen med råd för att få igång goda samtal.

Exempel på teman i Killar för förändring

 • Hur är det att vara kille? Om normer, identitet och förväntningar kopplade till maskulinitet.
 • Hur påverkar samhället dig? Om våra olika förutsättningar och om sociala mediers roll – källkritik och filterbubblor.
 • Hur gör du för att må bra? Om hur vi mår, om hälsa, vänskap och konflikthantering.
 • Vad är självförtroende? Om självbild, självförtroende och självkritik.
 • En plats i världen. Om de platser vi känner oss hemma.
 • Min roll i en demokrati. Om demokrati och möjligheter till samhällsförändring med demokratiska medel.
 • Livsval och utmaningar. Om status, makt och pengar.

Materialet Killar för förändring är fritt att ta del av för alla som vill starta studiecirklar med Studiefrämjandet. Intresserad? Hör av dig till Isis Wikén på Studiefrämjandet Skåne Blekinge.

Läs mer om projektet Killar för förändring!

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 20 juni 2024
Isis Wikén Projektledare