• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

"Orten" är inget problem - den är en lösning

I Studiefrämjandets rapport Handlingsutrymme och handlingskraft skildras samtal med utrikesfödda i sex socioekonomiskt utsatta områden. Rapporten ser kultur- och föreningsverksamhet som nycklar till ett mer inkluderande samhälle. Studiefrämjandet och folkbildningen har en självklar roll i det arbetet.

”Ett bra liv - det är att ha mål. Om du inte har mål i livet är det jättelätt att gå fel. Men när du har mål känner du elden inom dig och du vill bara dit, dit och bara göra det!” /Serdar, 33 år, från Syrien

Detta visar rapporten

Samtliga utrikesfödda som vi pratat med är tydliga med att de vill lära sig svenska, umgås med svenskar och drömmer om olika utbildningar och jobb. De ser framgång och lycka kopplat till de grundläggande behoven som god hälsa, familj, utbildning och arbete.

De visar upp en handlingskraft och en förmåga att drömma stort men saknar tyvärr ofta det handlingsutrymme som krävs för att påverka sin livssituation. Och ju mer handlingsutrymmet tryter, ju mer sinar även handlingskraften.

Här spelar folkbildningen och Studiefrämjandet en oerhört viktig roll då vårt uppdrag är att stärka människors förmåga att påverka sina liv och att delta i kulturlivet och samhällsutvecklingen. Framförallt har vår föreningsverksamhet och kulturverksamhet visat sig erbjuda just handlingsutrymme och handlingskraft.

Så kan vi jobba vidare

 • Vi behöver sluta se "orten" som ett problem som behöver fixas, utan istället erkänna den som en kraftfull resurs.
 • Vi bör ha våra lokaler där målgruppen finns, det vill säga i "orten". Då kan handlingskraften och handlingsutrymmet komma i perfekt balans med varandra. 
 • Vi behöver jobba mer ämnesöverskridande och anordna fler mötesplatser och evenemang där infödda svenskar och utrikesfödda kan träffas.

Vi vill medverka till att nya svenskar får en möjlighet att delta i folkbildningen - kulturlivet och föreningslivet - för att på sikt känna att de är en del av samhället med möjlighet att påverka sina liv.

Styrkan sitter i insikten

Denna rapport är inte en lathund i hur vi löser segregationen. Enkla lösningar och grova förenklingar ger aldrig ett bra resultat. Rapportens styrka är istället att den ger insikt om var förändringskraften finns, och vad vi behöver förstå och göra för att släppa loss denna kraft.

Ladda ned rapporten Handlingsutrymme och handlingskraft!

 • Text: Daniel Forsberg
 • Senast ändrad: 26 november 2019