• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Kulturpolitik: seminarium om inkluderande kulturliv på Folk och kultur

På Folk & Kultur den 10 februari​​​ samtalar Adam Taal (f.d.Tensta), Magnus Ranstorp med flera med Studiefrämjandets Andrea Rodriguez om vilken roll studieförbunden har för ett demokratiskt och inkluderande kulturliv.

På Studiefrämjandets seminarium ”I kulturens kulisser” kommer vi att samtala utifrån från regeringspropositionen 2013/14:172, Allas kunskap – allas bildning:

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Vi kommer att resonera om på vilket sätt studieförbunden, i samverkan med det fria kulturlivet, bidrar till att uppfylla statens demokratisyfte med stödet till folkbildningen. Och hur kulturverksamheten i studieförbunden bidrar till att stärka och utveckla vår demokrati.

Seminariet lyfter också frågan om på vilket sätt polarisering, hat och extremism motarbetas genom studieförbundens verksamheter idag och hur det arbetet kan utvecklas.

Deltagare

 • Linda Eskilsson (MP), kommunalråd i Uppsala kommun
 • Magnus Ranstorp, statsvetare och samhällsdebattör
 • Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker samt ordförande Ideell Kulturallians
 • Andrea Rodriguez, förbundschef Studiefrämjandet
 • Adam Taal (f.d.Tensta), Verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet, Källaren Studios Stockholm

Moderator:

 • Malin Marcko, journalist

Mer information om seminariet och deltagarna finns på Folk och kulturs hemsida. 

Var och när

”I kulturens kulisser -vilken roll spelar studieförbunden för ett demokratiskt och inkluderande kulturliv i Sverige?” arrangeras på Folk och kultur fredagen den 10 februari kl.10.00 i C-Hallen på Munktellmuséet i Eskilstuna.

Det kulturpolitiska konventet Folk och kultur 2023 pågår den 8-11 februari i Eskilstuna.

Kort om studieförbunden och deras kulturverksamhet

Sveriges tio studieförbund finns i hela landet och är mötesplatser för skapande, bildning och kultur. Studiecirklar, konserter och föreläsningar – hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet.

Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. De estetiska ämnena dominerar studiecirkelverksamheten kraftigt med drygt hälften av alla cirklar. Alla studieförbund arrangerar också kulturprogram.

Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning. Studieförbunden kan också bedriva folkbildande verksamhet i form av workshops, prova på-dagar eller helgkurser.