• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj är internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. Lär dig mer och följ med oss ut i naturen då.

Biologiska mångfaldens dag firas både för att visa upp vår artrika natur och för att lyfta en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.

För att uppmärksamma frågan startades för åtta år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag i Sverige som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Sedan dess har Studiefrämjandet i sällskap med naturföreningar, kommuner, länsstyrelser och mängder av privatpersoner arrangerat mängder av aktiviteter i samband med dagen.

– Det är en dag som uppmärksammas med allt från allvarliga samtal om hur krisen för den biologiska mångfalden ska lösas till hyllningar av den artrikedom som vi fortfarande har kvar. Den här dagen har blivit en folkbildande rörelse som gör skillnad och ju tidigare fler av våra makthavare inser hur viktig den biologiska mångfalden är både för våra samhällen och för klimatet, desto större chans finns det att våra barn och barnbarn kommer kunna få njutbara liv i framtiden, säger Erik Hansson, en av initiativtagarna till att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

Även om dagen firas för att uppmärksamma artrikedomen och naturens betydelse så finns det ett allvar bakom firandet. FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät för vår civilisation och att detta säkerhetsnät är “ansträngt till bristningsgränsen”. Vi är direkt eller indirekt beroende av en rik biologisk mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder säkerhetsnätet på grund av hur vi exploaterar och överutnyttjar naturen.

Tillsammans med oss kan du delta i blomsterandringar, lära dig inventera skog, delta på växtbytardagar, få kunskap om invasiva växter och mycket mycket mera.

Här hittar du vad som är aktuellt kring Biologisk mångfald i vårt utbud 

och här finns utflykter du kan delta i:

Naturutflykter

Vi sänder också en gratis digital föreläsning om kaosodling och kretslopp
där Elina Linderberth, Grönsaksfrisören, berättar hur man kan gynna den biologiska mångfalden och lite slarvigt odla soim egen mat.


Vill du lära dig mer om Biologisk mångfald så har vi också flera bra studieplaner och riktigt, riktigt bra inspelade föreläsningar du kan ta del av:


Om biologiska mångfaldens dag

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. Sedan dess har det arrangerats över 1 000 aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Se en lista över alla aktiviteter i landet: www.biomfdag.se/aktiviteter-karta

Läs mer på www.biomfdag.se

Hashtag: #biomfdag