• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Biologiska mångfaldens dag - 22 maj

Sedan 2017 har den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag uppmärksammats i Sverige. Sammanlagt under de sex åren hittills har det arrangerats över 1 000 aktiviteter runt om i landet. Den 22 maj är det dags igen.

Biologiska mångfaldens dag firas både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald. FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) uttrycker det som att den biologiska mångfalden, som utgör ett säkerhetsnät för oss, är “ansträngt till bristningsgränsen”. För att förstärka vår civilisations säkerhetsnät behöver vi skydda och återskapa mer natur.

För att uppmärksamma frågan startades för sex år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag i Sverige som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Sedan dess har Studiefrämjandet i sällskap med naturföreningar, kommuner, länsstyrelser och mängder av privatpersoner arrangerat över 1 000 aktiviteter i samband med dagen.

I år förstärks de senaste årens utveckling mot att det arrangeras allt större evenemang som engagerar flera aktörer och sträcker sig under längre tid, ibland en hel vecka.

– Det rapporteras in allt fler stora arrangemang där flera organisationer samarbetar kring biologiska mångfaldens dag. Allt fler städer arrangerar till exempel festivaler som pågår en hel dag eller i flera dagar med biologisk mångfald och hållbarhet i fokus. Det är fint att tänka på vad alla dessa samarbeten och kontakter kan leda till, säger Erik Hansson, samordnare för biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige

Under veckan och den 22 maj arrangerar Studiefrämjandet bland annat: 

• Bioblitzer där så många arter som möjligt ska dokumenteras i ett visst område
• Blomstervandring
• Föreläsningar om varför biologisk mångfald är så viktigt
• Bekämpning av invasiva arter
• Växtbytardagar
• Kurser i att inventera skogar

Här hittar du vad som är aktuellt kring Biologisk mångfald i vårt utbud (Kika också vidare under Djur och natur och utflykter)

Vill du lära dig mer om Biologisk mångfald så har vi också flera bra studieplaner och riktigt, riktigt bra föreläsningar du kan ta del av:


Om biologiska mångfaldens dag

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. Sedan dess har det arrangerats över 1 000 aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.