• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

BeChange & folkbildning levererar

”Jag har fått större motivation och kraft att jobba vidare för att dra mitt strå till stacken i att skapa en bättre värld för våra barn.” Säger en av deltagarna i projektet BeChange.

Deltagarna i BeChange Norrbotten har efter åtta månader reducerat sina koldioxidutsläpp med i snitt 46 %. Detta är ett resultat av  BeChange i samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten, som genom information, inspiration och uppmuntran fått deltagarna att på ett enkelt och kul sätt minska sina klimatavtryck.

Klimatrådgivaren Stina Sundqvist och mentala coachen Ann Murugan har väglett deltagarna och fokuserat på enkla åtgärder inom de tre huvudområdena ”bilen, biffen och bostaden”. Vi har fått deltagarna att inse hur lätt och kul det är att byta till vanor som gör stor skillnad för klimatet. 

Projektet har fokuserat på två bitar: mental coachning och koldioxidbantning med direkta åtgärder för att strategiskt minska deltagarnas utsläpp från att de tidigt i projektet fått ”väga in sig” i antal ton koldioxid deras livsstil släpper ut per år. Både miljöoro, klimatångest och utsläpp visade sig vid utvägningen ha minskat ansenligt. Samtidigt som hoppet och livskvalitén ökat. 

En succé av stor vikt för klimatet

Trots de lite mer komplicerade förhållandena uppe i norra Sverige som uppkommer när det handlar om t.ex. uppvärmning av bostäder och tillgängliga transporter är resultaten imponerande. BeChange programmet har visat sig vara så effektivt att vi är omnämnda som världsledande exempel i en rapport från Global Climate Action Summit i San Fransisco i år. 

Åtgärderna har varit enkla och handlar om saker som deltagarna på egen hand kunnat påverka. Denna omställning klarade de av att göra på bara åtta månader! Det som deltagarna tyckte var enklast att förändra var maten och svårast bostaden och resor. Störst koldioxidreducering skedde på ”bilen”.

Deltagarna är eniga

Deltagarna i BeChange känner inte att de fått offra något i sin livsstil, tvärtom känner de av en positiv utveckling och många mår bättre. I snitt är deltagarna 29 % mer hoppfulla nu än tidigare och majoriteten är övertygade om att vi kommer lyckas skapa en hållbar framtid. 

”Jag känner mig hoppfull för framtiden. Jag kan påverka. Och gör det. Varje dag.”

”Jag tänker mer aktivt på vad jag kan göra för klimatet men inte på ett betungande sätt. Tänker smartare kring inköp och vad jag använder min tid till (minskad konsumtion= mer pengar över= behöver inte jobba lika mycket= bättre balans för mig).”

”Jag har fått större motivation och kraft att jobba vidare för att dra mitt strå till stacken i att skapa en bättre värld för våra barn.”

Faktaruta:

BeChange Norrbotten är en satsning av Studiefrämjandet i Norrbotten (projektägare), BeChange (innovatörer och kursledare), Region Norrbotten, Luleå Kommun och Naturvårdsverket.

BeChange är en social innovation av Stina Sundqvist och Ann Murugan. Det är en unik metod som använder sig av både inre och yttre verktyg för att hjälpa individen att skapa ett klimatsmart liv samtidigt som en har roligt och mår bättre. Metoden är varumärkesskyddad.

Deltagare: 23 personer från Norrbotten

Projektägare: Studiefrämjandet Norrbotten

Finansiärer: Klimatklivet, Region Norrbotten och Luleå Kommun

Hur går BeChange till? Se BeChange egen dokumentär Klimatsmarta jag - matglädje för att få en djupare förståelse för metoden. 
Länk: https://youtu.be/BGzg5QY0ddY

Nästa steg: Studiefrämjandet startar BeChange i Eskilstuna i ett kortare och mer intensivt program i oktober.

En mer detaljerad slutrapport släpps på BeChange  i början på november.