• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Anna Håkansson vald till Studiefrämjandets förbundsordförande

Under en extrainsatt förbundsstämma den 12 mars 2022 valdes Anna Håkansson till ny förbundsordförande för Studiefrämjandet.

Stämman enades om att Håkansson med sin bakgrund som ledare har helt rätt erfarenheter, samtidigt som hon är en person med högt förtroende i organisationen. Med bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor kan Håkansson bidra med många värdefulla perspektiv i Studiefrämjandets utvecklingsarbete.

- Det ska bli mycket stimulerande och roligt att få leda förbundsstyrelsens arbete och bidra till att omsätta förbundsstämmans strategi och inriktning för verksamheten, säger Anna Håkansson.

- Det är ett arbete som behöver ske i nära dialog med våra avdelningar och medlemsorganisationer, vilket jag ser som extra inspirerande.

Håkansson har under det senaste året varit tillförordnad ekonomichef på Studiefrämjandets riksförbund. Hon har under denna intensiva period fått sätta sig in i de förutsättningar och utmaningar som finns för studieförbunden. Samtidigt har hon bidragit med konstruktiva förslag på nya lösningar som har uppskattats stort i organisationen.

- Jag har ett stort engagemang för civilsamhället och tar mig an frågorna med både intresse och ödmjukhet. Jag har kommit nära Studiefrämjandet och fått insikt i den utvecklingsresa som studieförbunden tillsammans står inför, säger Håkansson.

Håkansson har varit chef och ledare i 20 år. Hon har bland annat varit finanschef för Stockholms stad, stadsdirektör för Sundbybergs kommun och biträdande stadsdirektör för Stockholms stad.

- Behovet av förändring inom studieförbunden är starkt sammankopplad med ekonomiska utmaningar, där bland annat en större översyn av statsbidragssystem pågår. Samtidigt som utvecklingsarbetet pågår behöver vi öppet och med stolthet visa vilken fantastisk verksamhet som varje dag bedrivs i Studiefrämjandet, säger Anna Håkansson.

På stämman avtackades Bertil Jonsson, vice ordförande i förbundsstyrelsen, som agerat förbundsordförande sedan förre ordföranden Andrea Rodriguez hösten 2021 rekryterades som förbundschef för organisationen. Läs mer om detta här.

Om du vill komma i kontakt med Studiefrämjandets nya förbundsordförande Anna Håkansson når du henne på 070-256 64 83 och anna.hakansson@studieframjandet.se